Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Ledøje-Smørum
Vi fik på Årsmødet i marts 2020 igen bekræftet, at vi er på rette spor, men Coronaen væltede alt. 2020 blev et år med aflysninger af næsten alle arrangementer. Coronaen hersker også i det nye år, og vi har i bestyrelsen nu besluttet at aflyse alle planlagte arrangementer frem til sommerferien 2021. Til den tid vil vi alle efter det oplyste alle være vaccinerede, og så kan vi starte på ny. Vi er i gang med ar lave et spændende efterårsprogram startende med vores udsatte Årsmøde 2021.Programmet vil være på plads i løbet af marts, hvor det bliver lagt på hjemmesiden. Vi arbejder fortsat målrettet på at blive synlige i Ledøje-Smørum – og dermed på at skabe øget interesse for Ældre Sagen, lokalt som landsdækkende. Vi er nu 2.100 medlemmer - det går stadig fremad! Velkommen til alle vore nye medlemmer - og til de, der er på vej! 13. januar 2021 Jørgen Storm Lokalafdelings Formand
  • Bestyrelsesmøder

    Lokalafdelingen afholder månedligt bestyrelsesmøde i Kulturhuset i Smørum - normalt 1. tirsdag i måneden. kl. 13 - 15.. ...

    Læs mere