Om Ældre Sagen Ledøje-Smørum

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold. Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet. Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokalafdelingen og de arrangementer, vi tilbyder. Du kan også læse om dine muligheder for at få støtte og vejledning. OBS: Grundet Corona truslen er ALLE vore arrangementer aflyst - foreløbig frem til 31. december 2020. Vi viderefører i muligt omfang vores besøgstjeneste og vores IT-Cafe på Smørum Bibliotek. Det er ærgerligt - men nødvendigt!