Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Korsør
Om lokalafdelingen

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Kommissorium

For

Ældre Sagens

Ældre- og Sundhedspolitiks udvalg

 

Koordinationsudvalget for Ældre Sagen lokalafdelinger i Slagelse Kommune, KOU har udpeget repræsentanter til Ældre Sagens Ældre- og Sundhedspolitiske udvalg, ÆPU/SPU.

Udvalget skal varetage de ældres interesser i Slagelse Kommune

Udvalget fungerer indtil at andet besluttes.

 

Målsætningen er det Ældre- og sundhedspolitisk arbejde.

 

Det ældre- og sundhedspolitiske arbejde er en central opgave for Ældre Sagen, for at opfylde målsætningen om livskvalitet og ligeværd for alle ældre.

Arbejdsopgaver.

ÆPU/SPU analyserer de politiske tiltag som kommunen foreslår og følger op på de konsekvenser det har for de ældre.

Udvalget opsamler også viden om ældres problemer i kommunen og sikre at de bliver fremført og løst.

 

Udvalget kan samarbejde med andre foreninger og organisationer

Ældrerådet

Handicaprådet

Andre ældreorganisationerAnsvar

Udvalgets formand udtaler sig til pressen og andre interesserede på udvalgets vegne. I dennes fravær er det næstformanden

Medlemmerne af udvalget arbejder for at den ældre- og sundheds politiske indsats fortsat styrkes og udvikles,At Ældre Sagens holdninger markeres, og at ældres problemer og interesser bliver fremført overfor myndighederne og offentligheden.
Politikere og embedsmænd skal vide, at Ældre Sagen er indstillet på samarbejde. Vi ønsker at indgå i en konstruktiv dialog uden at være et gummistempel.  

 Koordinationsudvalget vælger et medlem til ÆPU-SPU udvalget blandt sine medlemmer. Denne er ansvarlig for at holde Koordinationsudvalget orienteret

ÆPU/SPU kan suppleres med medlemmer med interesse for arbejdet i udvalget

 

 

 Ældre- og Sundhedspolitisk udvalg i Slagelse kommune består af:

 

Formand

Mogens A Johansen, Skælskør. Tlf. 40 10 85 30

 

Næstformand

Annette Jørgensen, Slagelse 26 82 09 27

Tonny Korndrup, Slagelse. 27 82 30 25

 

Tove Madsen, Korsør. 35 39 32 83

 

Ilse Christensen, Skælskør. 29 63 41 91

 

Sonja Petersson, Korsør. 23 48 64 07

 

Berit Schau, Skælskør. 23 20 44 01

 

Eline Thorhauge Jensen, Dalmose. 58 18 83 98

 

Svend Gade, Slagelse. 28 84 82 82

 

Jacob Borello Carlsen, Skælskør. 30 35 75 77

 

ÆPU-SPU udvalget konstituerer sig med formand, næstformand og referent. KOU’s kasserer er kasserer for ÆPU-SPU udvalget.

 

 

Ansvar og kompetence:

 

ÆPU-SPU udvalget fastsætter selv sine møder

 

 ÆPU-SPU udvalget koordinerer og behandler de ældre- og sundhedspolitiske opgaver, der opsamles i lokalbestyrelserne.

 

ÆPU-SPU udvalget koordinerer og behandler de direkte henvendelser, der er til de enkelte udvalgsmedlemmer inden for området.

 

Udvalget påtager sig opgaver og analyser, som pålægges dem af Koordinationsudvalget.

 

Udvalget analyserer og udarbejder en rapport ved større problemstillinger, hvis der opstår behov herfor.

 

Udvalget arrangerer fælles stormøder

 

Udvalget er ansvarlig for at udarbejde en dagsorden til et møde med Forebyggelses- og Seniorudvalg eller relevante embedsmænd efter behov.

 

Formanden for ÆPU/SPU aftaler på vegne af udvalget og i samråd med KOU møde med de relevante kommunale udvalg/embedsmænd 

 

Dette kommissorium er godkendt af Koordinationsudvalget på deres møde 30/8-2018