Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Pressemeddelelse om robotstøvsuger i Slagelse

Fra lokalafdelingens formand

PRESSEMEDDELSE - INDFØRELSE AF ROBOTSTØVSUGER

I forbindelse med beslutning i Slagelse Byråd om indførelse af Robotstøvsuger, i hjem hvor der

udføres hjemmehjælp, har Ældre Sagen undersøgt om det er lovmedholdeligt at pålægge

borgere udgift til anskaffelse af Robotstøvsuger.

Mange ældre vil have svært ved at få råd til at anskaffe sig en robotstøvsuger. Udgiften til en robotstøvsuger kan være på ca. 2-3000 kr. Men man kan ikke få bevilget en robotstøvsuger af kommunen. Det skyldes, at tilbage i 2016 traf Ankestyrelsen en principiel afgørelse om, at en robotstøvsuger er sædvanligt indbo. Det betyder, at en robotstøvsuger er et produkt, som ifølge Ankestyrelsen er almindeligt at have i sit hjem – på lige fod med andre støvsugere, almindelige møbler mm. Man kan ikke få tilskud fra kommunen til at købe produkter, som er almindelige at have i sit hjem Ankestyrelsen har gentaget sin beslutning om at en robotstøvsuger er sædvanligt indbo.

  • Ældre Sagen mener, at brug af robotstøvsuger skal tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov. Hvis man gerne vil købe sig en robotstøvsuger og er glad for at bruge den, så er det rigtigt fint. Men indførelse af robotstøvsuger må ikke blive en spareøvelse for kommunerne, udtaler Formand i koordinationsudvalget for Ældre Sagen Jørn-Ole Didriksen

  • Vi ved at mange robotstøvsugere ikke støvsuger særligt grundigt. I mange situationer er det nødvendigt at supplere med almindelig støvsugning. En robotstøvsuger kan ikke samle glasskår op, hvis man taber et glas sild på gulvet og den kan heller ikke støvsuge paneler eller møbler og den kan ikke selv komme over dørtrin fra rum til rum.

  • Ældre, som får bevilliget hjemmehjælp til rengøring, er ofte så svækkede at de på ingen måde selv kan gøre rent. Det er de færreste hjemmehjælpsmodtagere som vil være i stand til at tømme robotstøvsugeren, rengøre den og løfte den over dørtrin fra rum til rum i boligen.

Hvad har kommunerne pligt til:

  • Hvis en kommune vil afskaffe hjælp til støvsugning og i stedet mener, at den enkelte ældre i stedet skal anskaffe sig en robotstøvsuger, så har kommunen pligt til at foretage en konkret og individuel vurdering af, om den enkelte kan klare støvsugning med en robotstøvsuger.

  • Kommunen skal derfor vurdere for hver enkelt hjemmehjælpsmodtager, om den pågældende kan betjene en robotstøvsuger, herunder om den pågældende kan tømme og rengøre støvsugeren, sætte den i gang/stoppe den, få robotten ud, hvis den kører fast under sofaen, flytte den over dørtrin til andre rum i boligen m.v.

  • Hvis den enkelte ikke kan betjene en robotstøvsuger og klare rengøringen med den, så har kommunen pligt til at fravige sit serviceniveau og give hjælp til støvsugning. Det må gerne være en hjælp hvor robotstøvsugeren betjenes af hjemmehjælperen.

  • Hvis en kommune giver afslag på hjælp til støvsugning med begrundelse om at den enkelte kan klare sig med en robotstøvsuger, så har kommunen samtidig pligt til at træffe en afgørelse med klagemulighed. Inden der træffes afgørelse, skal kommunen oplyse sagen og partshøre hver enkelt hjemmehjælpsmodtager om oplysningerne. Det står i reglerne i forvaltningsloven og den sociale retssikkerhedslov.

Jørn-Ole Didriksen

Formand

Koordinationsudvalget for Ældre Sagen

I Slagelse Kommune

Mobil: 40401775

Sidst opdateret 31.10.2023