Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Årsmøde 19. marts 2024

Årsmøde 2024

Aktivitetshuset, Valdemarsgade 8.

Hør om året der gik, og om planer for fremtiden.

Der serveres kaffe og kage.

Husk fysisk medlemskort.

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om lokalbestyrelsens/koordinationsudvalgets virksomhed, til godkendelse.

3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab, til udtalelse.

4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke.

5. Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet.

6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år.

7. Valg af suppleanter for et år.

8. Eventuelt

 

Beretning  

Sidst opdateret 05.04.2024