Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Hvalsø
Årsmøde Informationer: Beretning, Regnskab etc.

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

 • Årsmøde 2023

  Årsmødet 17. marts 2023. Se og læs: Billeder fra mødet, Referat, Beretning, Fremtiden, Billede af den nye bestyrelse.

  Læs mere
 • Årsmøde 2022

  Årsmødet 11. marts 2022. Se og læs: Billeder fra mødet, Referat, Beretning, Fremtiden, Billede af den nye bestyrelse.

  Læs mere
 • Årsmøde 2021

  Årsmødet 17. september 2021. Se og læs: Billeder fra mødet, Referat, Beretning, Fremtiden, Billede af den nye bestyrelse...

  Læs mere
 • Årsmøde 2020

  Årsmødet 11. september 2020. Læs: Referat, Beretning, Regnskab, Fremtid.

  Læs mere
 • Årsmøde 2019

  Årsmødet 15. marts 2019. Læs: Referat, Beretning, Regnskab, Fremtid.

  Læs mere
Som medlem af Ældre Sagen og som bosiddende i Hvalsø-området hører man under lokalafdelingen i Hvalsø. Det betyder, at man, foruden de tilbud, Ældresagen i almindelighed giver sine medlemmer, kan nyde godt af de arrangementer, som lokalområdets bestyrelse står for.
 
Som aktuelle eksempler kan nævnes busture til udsøgte lokaliteter som f.eks. Sorø Klosterkirke med frokost på Gyrstinge Skovkro og eftermiddagskaffe og rundvisning i Zen-garden; eller busture med et bestemt formål som f.eks. Nykøbing Falsters Jubilæumsrevy; eller busture til nære hovedstæder som f.eks. Berlin; eller ……….
 
Men vi kan også nævne faste aktiviteter som søndagscafeer, bowling og bridge eller hjælp til selvhjælp i form af EDB-undervisning.
 
Herudover har vi i vores lokalområde tilknyttet en række frivillige, som gerne stiller op, hvis man får brug for støtte og vejledning, f.eks. i form af en besøgsven, en bisidder eller hjælp til at overskue vanskelige problemstillinger.  
 
Lokalafdelingen i Hvalsø afholder sit årsmøde hvert år i marts måned. Her bliver bestyrelsen på 9 medlemmer og 2 suppleanter sammensat. Disse 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter indgår i teamet af kontaktpersoner, tilknyttet lokalafdelingen. De enkelte personers aktivitetsområder kan ses her på hjemmesiden, hvor man også finder aktuel og uddybende information om vores aktiviteter.
 
Man vil også kunne finde information om lokalafdelingen og dens aktiviteter i Østergadecentret i Hvalsø, i Ældre Sagens blad ”Det sker område 8B”, eller i Årsprogrammet for Aktivitetscentrene i Lejre Kommune, som omdeles til alle pensionister, førtidspensionister og efterlønnere i Lejre Kommune.
 
Velkommen til vore arrangementer.