Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Ældre Sagen Hinnerup

Bestyrelsen for Ældre Sagen Hinnerup er på valg hvert år

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation "Ældre Sagen", som er uafhængig af partipolitik, religion, og etniske forhold. I Hinnerup har vi en selvstændig bestyrelse, der er på valg hvert år på Årsmødet, som bliver afholdt den første onsdag i marts måned.

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Den lokale ældre- og sundhedspolitiske indsats skal fortsat styrkes og udvikles, så vi i Ældre Sagen kan markere holdninger og de ældres sag kan blive fremført over for myndighederne, det lokale ældreråd og offentligheden.

 

 
Det er vigtigt, at Ældre Sagen i den enkelte kommune fungerer som aktiv med- og modspiller over for det kommunale selvstyre. Med andre ord skal Ældre Sagens arbejde på landsplan suppleres af en indsats fra aktive frivillige i den enkelte kommune, hvis vores mål og formål skal opnås. Et aktivt og meningsfuldt liv – uanset alder og størst mulig livskvalitet for alle ældre.

 

Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokalafdelingen og de arrangementer, vi tilbyder. Du kan også læse om dine muligheder for at få støtte og vejledning.