Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om lokalafdelingen

Få mere at vide om Ældre Sagen i Hillerød - bestyrelsens sammensætning - senest afholdte årsmøde - webmaster

Ældre Sagen i Hillerød er en lokalafdeling af den landsdækkende forening Ældre Sagen. Med over 900.000 medlemmer og 20.000 frivillige, er Ældre Sagen én af Danmarks største frivilligorganisationer.

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Et godt liv – hele livet!

I Hillerød er der lidt over 9.000 medlemmer, der støtter op om vort arbejde. Vi er ca. 90 frivillige, der hver især yder en stor frivillig indsats på en lang række områder. Vi har organiseret vort arbejde inden for disse tre hovedområder:

  • Sociale aktiviteter
  • Ældrepolitik
  • Arrangementer/aktiviteter

Information om vort arbejde og aktuelle aktiviteter og arrangementer finder du her:

  • Hjemmesiden – opdateres løbende med alt nyt.
  • Hillerød Posten – sidste onsdag i måneden 9 gange årligt  har vi en helsides information over aktuelle begivenheder.
  • Nyhedsbrev – udsendes pr. mail i slutningen af måneden og her er ligeledes information om næste måneds aktiviteter og arrangementer.
  • Det Sker – udsendes 6 gange årligt fra Ældre Sagen. Her kan du også læse om hvad der foregår i andre lokalafdelinger i Nordsjælland.

Vi opfordrer dig til at tilmelde dig til vort nyhedsbrev

Vi afholder årsmøde i begyndelsen af marts måned.

Bestyrelsen har 7 medlemmer og 2 suppleanter. Vor kasserer er ikke medlem af bestyrelsen, men deltager i alle bestyrelsesmøder.

Se her hvem der er med i bestyrelsen

Du er altid velkommen til at kontakte os og høre nærmere om vort arbejde, ligesom du meget gerne må komme med forslag til nye områder, vi skal arbejde med.