Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Herning.Her kan du finde beretningen og regnskabet for 2018.
Om lokalafdelingen

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

 

 

  • Beretning årsmøde 2020

    Beretningen om lokalafdelingens og koordinationsudvalgets virksomhed i året 2019.

    Læs mere
  • Regnskab for 2019

    Kortfattet oversigt over regnskabet for 2019. Det fulde regnskab kan ses hos kasseren.

    Læs mere