Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Vågetjenesten

Vågetjenesten i Hedensted.

Ingen bør dø alene.

Frivillige tilbyder aflastning og støtte til dødende

og deres pårørende i private hjem og plejehjem

Formålet med vågetjenesten er:

·        At være et supplement til den omsorg der gives af pårørende eller professionelle

·        At medvirke til, at pårørende får mulighed for at holde en pause og lade op

·        At medvirke til at enlige/ensomme ikke skal være alene i den sidste periode af livet

·        At udvise medmenneskeligt nærvær og omsorg

  Rammer for vågetjenesten:

·        De frivillige har forskellig baggrund – og alle har deltaget i et kursus arrangeret af Ældresagens kursus afdeling

·        De frivillige har tavshedspligt

·        De frivillige må ikke tage initiativ til religiøse handlinger eller ritualer medmindre, det er på opfordring

·        De frivillige udfører ikke opgaver, der varetages af professionelle

·        De frivillige modtager ikke penge eller gaver

·        De frivillige bærer Id-kort fra Ældresagen

  I vågetjenesten bestræber vi os på:

·        At være tilstede på den døendes betingelser, det vil sige f.eks. at holde hånd, læse højt, synge, være stille

·        At have den fornødne tid til at ”være”, lytte og samtale

·        At skabe tryghed, nærvær og give omsorg

                        

Ved livets begyndelse bliver vi

modtaget af kærlige hænder.

Ved livets afslutning har vi

også brug for en kærlig hånd.                  

 

Hjælp fra vågetjenesten i Hedensted kan rekvireres via:

Hjemmeplejen, det pågældende plejehjem eller

vågetjenestens vagttelefon, tlf.  42 48 43 60

 

Yderligere oplysninger om vågetjenesten fås ved henv. til kontaktperson:

Bente Nielsen, tlf. 25 78 35 39

Sidst opdateret 04.05.2021

  • Bente Nielsen

    • Vågetjeneste

    Mobil
    25783539