Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om Ældre Sagen Hedensted

Velkommen til Hedensted lokalafdeling

Ældre Sagen i Hedensted lokalområde er en aktiv organisation, hvor et stort korps af frivillige arbejder for at tilbyde kommunens ældre medborgere en bred vifte af aktiviteter.

Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokal afdelingen og de arrangementer vi tilbyder. Du kan finde muligheder for at få støtte eller vejledning, og du kan melde dig som frivillig.

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold. 

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.  

Her kan du læse: - DET SKER - online

Gå til program for Hedensted, Juelsminde og Tørring-Uldum 1. halvår 2024