Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Befordringsgodtgørelse

regler om befordringsgodtgørelse til læge og sygehus.

Ændring af regler om befordringsgodtgørelse til læge og sygehus.

Reglerne for befordringsgodtgørelse er ændret, idet der er indført en bagatelgrænse på kr. 42, og befordringsgodtgørelsen beregnes nu efter antal zoner som ved brug af bus/tog.

Egen læge: Indenfor Hedensted Kommune er der kun 2 zoner, og da denne udgift er under den indførte bagatelgrænse på kr. 42, kan der ikke  udbetales befordringsgodtgørelse til egen læge.

Sygehus: Til behandling på Sygehus er der mindst 3 zoner, og da denne udgift overstiger bagatelgrænsen, kan der udbetales befordringsgodtgørelse hertil svarende til udgiften med offentlig transport.

Er der spørgsmål, så kontakt Karen Munk, telefon 22 99 01 64

Sidst opdateret 03.03.2020