Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Set og sket i lokal afdelingen

Se billeder med mere fra aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Hadsten

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

  • Arrangementer og ture

    Billeder mm fra arrangementer og ture

    Læs mere

Læs bestyrelsens beretning ved årsmødet 2022