Frivillig ledsagerordning

Få en ledsager med, hvis du skal til møde med læge, eller lignende
 
­

Bisidder

Frivillig ledsagerordning

Ældre Sagen i Hadsten har i samarbejde med Hjemmeplejen, Hadsten Nord igangsat en frivillig ledsagerordning.
 
Vi har erfaret, at der er situationer, hvor ældre hjemmeboende, enlige, svage medborgere, som skal til undersøgelse på hospital, til læge o. lign, og ikke har pårørende eller anden mulighed for at blive ledsaget, sendes af sted alene!
Derfor tog vi kontakt til hjemmeplejen for at høre, om der er behov for en frivillig ledsageordning. Da det er tilfældet, har Ældre Sagen lavet en samarbejdsaftale med kommunen. Hvis hjemmeplejen finder, at det vil være godt for den ældre at have en ledsager med, kontaktes Ældre Sagens kontaktperson, som finder en frivillig, der kan ledsage den ældre. Dette vil være udgiftsneutral for den frivillige ledsager.
 
Fra marts 2016 er ordningen udvidet til også at omfatte beboere på Plejecenter Møllegården/Voldumcenteret.

Sidst opdateret 29.04.2021