Børnehavevenner

Ny aktivitet, bliv børnehaveven

Ældre Sagen i Hadsten har påbegyndt en ny aktivitet, hvor ældre frivillige kan tilbyde sig som ”børnehaveven”. Man kan efter aftale med en børnehave være tilstede et par timer efter egen tid og lyst, og beskæftige sig med f.eks. højtlæsning eller historiefortælling for og med en mindre gruppe børn. Det skal ses som et supplement til andre aktiviteter, som pædagogerne står for. Det er ikke en erstatning eller et ”vikarjob”. Hyppighed og længde er efter eget ønske, og undertegnede vil være koordinator for aktiviteten i samarbejde med kommunens leder af området.

Foreløbig er en person tilknyttet og tre andre har vist interesse. Der skal indhentes børneattest og underskrives en aftale om bl a. tavshedspligt inden opstart. Man vil få udleveret en badge, som Ældre Sagen har fået fremstillet og som bæres synligt på tøjet til orientering for børn, personale og pårørende til børnene. Teksten på badgen er: ” Jeg er børnehaveven.”

Kontaktperson: Rita L Hansen, 24 22 38 08.

Sidst opdateret 06.09.2020