Links til nyttige hjemmesider

Her kan du finde links til hjemmesider, som evt. kan være nyttige for dig i din søgen om informationer der kan være relevante for dig som pensionist. F.eks flexkort til Sydtrafik.

Hvad er Flextrafik?

Flextrafik varetager flere forskellige typer af  kørsel, og på www.sydtrafik.dk/flextrafik findes en oversigt over, hvor Flextrafik opererer. Udgangspunktet for Flextrafiks virke ligger i  borgerens behov. Borgeren har en eller flere indgange til Flextrafiks serviceydelser.
Flextrafik dækker over behovstyret og koordineret kørsel der udføres med mindre vogne og liftbusser. Udover kørsel i trafikselskabets bestillingsbaserede ordninger - handicapkørsel og Flextur - indgår kørsel fra kommuner og region.

Åben kollektiv trafik Flextrafik tilbyder bestillingsbaseret kollektiv trafik som supplement til kommunale og regionale busruter · Flextur (adresse til adresse) · Flexrute (stoppestedsbaseret).

Du kan læse mere her:

https://www.sydtrafik.dk/flextrafik

 

Sidst opdateret 28.07.2021