Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Regler for frivilligee

Brugere af IT-klubben  skal være opmærksomme på:

1. IT-underviseren er ulønnet, frivillig, ikke-kommerciel og ikke IT-specialist, men han/hun yder, hvad han/hun formår og kan hjælpe med i det pågældende tilfælde.

2. Der vil være situationer, hvor det ikke lykkes at afhjælpe problemerne. IT-underviseren bør ikke kaste sig ud i opgaver, som ligger uden for hans/hendes evner og erfaring, da IT-underviseren ikke er dækket af en forsikring i sådanne tilfælde.

3. IT-udstyr med problemer er meget sårbare, og data, e-mails, adresser, billeder og lignende kan gå tabt eller blive beskadiget.

4. IT-underviseren må kun genoprette styresystemer og software ved hjælp af IT-ejerens egne originale programmer og styresystemer. IT-underviseren skal afvise at bistå ved piratkopierede programmer og lignende.

5. IT-hjælpen skal ikke betales af modtageren, og hjælpen sker for modtagerens egen risiko og regning for tilfælde af udgifter til eksempelvis opståede skader, nødvendige udskiftninger eller supplerende dele til software eller hardware.

 

Sidst opdateret 02.12.2023