Velkommen til lokalafdeling Frederikssunds hjemmeside

 

Den landsdækkende almennyttige organisation Ældre Sagen er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold. Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet. 

Dette afspejler sig også i vore aktiviteter der giver dig mulighed for at deltage i mange aktiviteter, men også for at melde dig som frivillig. 

Her på hjemmesiden kan du også se vores lokalblad, det sker der dækker to måneders aktiviteter i vores område. Samt Seniornyt, der giver gode råd omkring livet som senior.

 

  Lokalbladet og Seniorliv
 

Læs det sidste lokalblad

Læs sidste nummer af Seniorliv