Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om lokalafdelingen

ÆLDRE SAGEN I FREDENSBORG KOMMUNE HAR 8.500 MEDLEMMER OG 395 FRIVILLIGE (Ultimo december 2023), HVILKET INDEBÆRER, AT VI ER DEN KLART STØRSTE FRIVILLIGE FORENING I KOMMUNEN.

Mange nye medlemmer i Ældre Sagen

Ældre Sagen har på landsplan godt og vel 970.000 medlemmer (ULTIMO DECEMBER 2023) og repræsenterer dermed en ganske stor del af de ældre borgere i Danmark.  Ældre Sagen er en upolitisk forening, men det er da klart, at Ældre Sagen taler med betydelig styrke, når der diskuteres ældre- sundhedspolitiske spørgsmål med politikere og embedsmænd med mere end 970.000 medlemmer i ryggen.

Årsmødet
I vores lokalafdeling holdes hvert år et årsmøde, hvor nogle af lokalafdelingens bestyrelsesmedlemmer er på valg. Vi har i mange år haft en fornuftig kontinuitet i bestyrelsen, samtidig med at der også er blevet plads til fornyelse i bestyrelseskredsen. Og dette er vigtigt. Bestyrelsen består af 11 medlemmer samt 1 suppleant, efter at et bestyrelsesmedlem udtrådte af bestyrelsen i november 2023.

Klar arbejds- og ansvarsfordeling i bestyrelsen
Vi har i bestyrelsen en meget klar arbejds- og ansvarsfordeling, hvor hvert medlem er ansvarlig for et eller flere områder. Det kan f.eks. være IT, motion, kommunikation, social-humanitære aktiviteter etc. På denne side kan du se bestyrelsens sammensætning og fordeling af ansvarsområder. Indenfor hvert ansvarsområde er der typisk flere aktiviteter, hvor en person er ansvarlig for en eller flere aktiviteter. Indenfor motionsområdet har vi f.eks. frivillige, der er ansvarlige for badminton, bordtennis, gymnastik etc.

Aktivitetsansvarlige og bestyrelsesansvarlige
Den person, der er aktivitetsansvarlig, refererer til den bestyrelsesansvarlige, som typisk tager sig af alle forekommende spørgsmål og problemer inden for sit område. Hvis der er større, principielle spørgsmål, som skal håndteres, klares dette på et bestyrelsesmøde.

Afdelingens lokale medlemsblad

Den væsentligste informationskilde til vores medlemmer er vores medlemsblad, som udkommer i henholdsvis juli og februar. Julinummeret er specielt interessant for medlemmerne, for her kan de se det kommende års aktiviteter, som normalt afvikles fra primo september til omkring primo maj det følgende år. Desuden annonceres efterårets arrangementer og vores rejser i dette blad. Arrangementerne for foråret og vores rejser annonceres i februar nummeret.

Bladet ’Det Sker Lokalt’
Medlemmerne modtager desuden med posten bladet ’Det Sker Lokalt’ 5 gange årligt. Her kan du se alle aktiviteter, dels i egen lokalafdeling, dels i lokalafdelingerne i regionen (dvs. Nordsjælland). Det er vigtigt at nævne, at alle arrangementer og aktiviteter i én lokalafdeling også kan benyttes af medlemmer fra andre lokalafdelinger.

Afdelingens hjemmeside
Endelig har vi vores egen hjemmeside, som findes ved at gå ind på www.aeldresagen.dk, hvorfra du kan komme videre til hjemmesiden for Fredensborgafdelingen via linket Lokalafdelinger. Du kan også komme direkte til afdelingen ved at skrive

 www.aeldresagen.dk/fredensborg

Afdelingens lokale nyhedsbreve
Afdelingen udsender jævnligt lokale nyhedsbreve med nyheder og information om lokalafdelingens aktiviteter og arrangementer.

Du kan tilmelde dig mailinglisten for at modtage vores lokale nyhedsbreve ved at klikke her.

I bestyrelsen ser vi gerne, at vores medlemmer hyppigt besøger vores hjemmeside. På hjemmesiden har vi ingen pladsbegrænsninger, og nyheder kan offentliggøres meget hurtigt. Vi modtager mange tilbud fra diverse leverandører – restauranter, forretninger, rejsearrangører etc. Men tilbuddene er ofte uaktuelle, når det næste nummer af ’Det Sker Lokalt’ eller vores medlemsblad udkommer. Her vil det være rigtig godt at bruge vores hjemmeside til diverse ”spottilbud”.
Hjemmesiden opdateres løbende, og der er generelt en livlig aktivitet på den, hvilket er meget positivt.

Vi kan altid bruge flere frivillige
Ældre Sagen Fredensborg er en meget aktiv lokalafdeling, vi er en af de mest aktive afdelinger under Ældre Sagen i hele kongeriget. Men dette skal ikke være en sovepude. Vi tilstræber hele tiden at tilpasse vores tilbud efter medlemmernes behov, og vi kan altid bruge flere frivillige, som ønsker at give en hånd med i eksisterende aktiviteter, eller som måske vil starte en helt ny aktivitet op. Du skal bare henvende dig til en person fra bestyrelsen.

Brug vores aktiviteter
Ældre Sagen Fredensborg står overfor snart at skulle i gang med sæsonen 2024 – 25. Vi vil kraftigt anbefale at du tilmelder dig til en eller flere af vores mange aktiviteter, som fremgår af hjemmeside, medlemsblad og ’Det Sker Lokalt’. Et fællestræk er at næsten alle aktiviteter holder hjernen i gang. Det være sig sprogundervisning, kortspil, motion - det er rigtigt, motion styrker hjernen - slægtsforskning, eller deltag i et eller andet, der er helt anderledes end det du plejer at beskæftige dig med.

Vi håber, at du har glæde af dit medlemskab af Ældre Sagen Fredensborg, og håber at se dig som deltager på vores aktiviteter.

Erik Daugaard Jensen
Formand for bestyrelsen

 

Opdateret 19. januar 2024

 • Bestyrelsen som den ser ud nu

  Herunder finder du en oversigt over medlemmer af lokalbestyrelsen og suppleanten.

  Læs mere
 • Kontaktpersoner

  Kontaktpersoner vedrørende Social-humanitære aktiviteter

  Læs mere
 • Om Herreværelset

  Ældre Sagens Herreværelse er et frirum for mænd med forskellige holdninger og baggrund. Vi mødes et par gange om månede...

  Læs mere
 • Om Dameværelset

  VI MØDES DEN TREDJE TORSDAG HVER MÅNED FRA KL. 11 TIL 14 I EGEDAL BYENS HUS, EGEDALSVEJ 2 I KOKKEDAL

  Læs mere
 • Lokalblade og referater

  Her finder du links til tidligere lokalblade og referater fra bl.a bestyrelsesmøder

  Læs mere
 • Jubilæet i 2013

  Ældre Sagen i Fredensborg kunne i 2013 fejre 25-års jubilæum. Kirsten Wæver har skrevet et jubilæumsskrift. Læs jubilæu...

  Læs mere