Om lokalafdelingen

Ældre Sagen i Fredensborg kommune har ca. 7.000 medlemmer og 370 frivillige (april 2018), hvilket vil sige, at vi er den klart største frivillige forening i kommunen.
Mange nye medlemmer i Ældre Sagen
Ældre Sagen har på landsplan godt og vel 825.000 medlemmer (april 2018) og repræsenterer dermed en ganske stor del af de ældre borgere i Danmark.  Ældre Sagen er en upolitisk forening, men det er da klart, at Ældre Sagen taler med betydelig styrke, når man diskuterer ældrepolitiske spørgsmål med politikere og embedsmænd med mere end 800.000 medlemmer i ryggen.

 
Årsmødet
I vores lokalafdeling holdes hvert år et årsmøde, hvor nogle af lokalafdelingens bestyrelsesmedlemmer er på valg. Vi har i mange år haft en fornuftig kontinuitet i bestyrelsen, men der er også blevet plads til fornyelse i bestyrelseskredsen. Og dette er vigtigt. Bestyrelsen består af 9 medlemmer samt 2 suppleanter, som også deltager i vores bestyrelsesmøder og har egne ansvarsområder.

Klar arbejds- og ansvarsfordeling i bestyrelsen
Vi har i bestyrelsen en meget klar arbejds- og ansvarsfordeling, hvor hvert medlem er ansvarlig for et eller flere områder. Det kan eksempelvis være IT, motion, kommunikation, social-humanitære aktiviteter etc. På denne side kan du se bestyrelsens sammensætning og fordeling af ansvarsområder. Indenfor hvert ansvarsområde er der typisk flere aktiviteter, hvor en person er ansvarlig for en eller flere aktiviteter. Eksempelvis har vi indenfor motionsområdet frivillige, der er ansvarlige for badminton, bordtennis gymnastik etc.

Aktivitetsansvarlige og bestyrelsesansvarlige
Den person, der er aktivitetsansvarlig, refererer til den bestyrelsesansvarlige, som typisk tager sig af alle forekommende spørgsmål og problemer inden for sit område. Hvis der er større, principielle spørgsmål, som skal håndteres, klares dette på et bestyrelsesmøde.

Afdelingens lokale medlemsblad
Den væsentligste informationskilde til vores medlemmer er vores medlemsblad, som udkommer i henholdsvis august og februar. Augustnummeret er specielt interessant for medlemmerne, for her kan du se det kommende års aktiviteter, som normalt afvikles fra primo september til omkring primo maj det følgende år. Endvidere annonceres efterårets arrangementer i dette blad. Arrangementerne for foråret annonceres i februar bladet.

Bladet Det Sker

Medlemmerne modtager endvidere med posten bladet Det Sker 6 gange årligt. Her kan du se alle aktiviteter, dels i egen lokalafdeling, dels i lokalafdelingerne i regionen (dvs. Nordsjælland). Det er vigtigt at nævne, at alle arrangementer og aktiviteter i én lokalafdeling også kan benyttes af medlemmer fra andre lokalafdelinger.
 
Afdelingens hjemmeside
Endelig har vi vores hjemmeside, som findes ved at gå ind på www.aeldresagen.dk, hvorfra du kan komme videre til hjemmesiden for Fredensborgafdelingen. Du kan også komme direkte til afdelingen ved at skrive www.aeldresagen.dk/fredensborg. 

I bestyrelsen ser vi gerne, at vores medlemmer vil besøge vores hjemmeside ofte. På hjemmesiden har vi ingen pladsbegrænsninger, og nyheder kan offentliggøres meget hurtigt. Vi modtager mange tilbud fra diverse leverandører – restauranter, forretninger, rejsearrangører etc. Men tilbuddene er ofte uaktuelle, når det næste nummer af Det Sker eller vores medlemsblad udkommer. Her vil det være rigtig godt at bruge vores hjemmeside til diverse ”spottilbud”.
Hjemmesiden opdateres løbende, og der er nu livlig aktivitet på den, hvilket er meget positivt.

Afdelingens informationsudvalg
Bestyrelsen har nedsat et informationsudvalg bestående af 4 personer. Dette udvalg er overordnet ansvarlig for udgivelse af vores medlemsblad og informationer til Det Sker og til hjemmesiden.

 
Vi kan altid bruge flere frivillige
Lokalafdelingen i Fredensborg er en meget aktiv lokalafdeling, vi er en af de mest aktive afdelinger under Ældre Sagen. Men dette skal ikke være en sovepude. Vi tilstræber hele tiden at tilpasse vores tilbud efter medlemmernes behov, og vi kan altid bruge flere frivillige, som ønsker at give en hånd med i eksisterende aktiviteter, eller som måske vil starte en helt ny aktivitet op. Du skal bare henvende dig til en person fra bestyrelsen.

Vi håber, at du har glæde af dit medlemskab af Ældre Sagen.


Erling Vraa
Formand for bestyrelsen

 

 • Bestyrelsen

  Herunder finder du en oversigt over medlemmer af lokalbestyrelsen valgt i marts 2019 samt over personer der er tæt knytt...

  Læs mere
 • Jubilæet i 2013

  Ældre Sagen i Fredensborg kunne i 2013 fejre 25-års jubilæum. Kirsten Wæver har skrevet et jubilæumsskrift. Læs jubilæu...

  Læs mere
 • Lokalblade og referater

  Her finder du links til tidligere lokalblade og referater fra bestyrelsesmøder

  Læs mere
 • Om Herreværelset

  Læs mere