Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Følgesvende søges

Er du interesseret i at være følgesvend


Ældre Sagens lokale afdeling i Fredensborg kommune søger følgesvende, der kan hjælpe de ældre, der ufrivilligt er meget alene, til at ”komme ud af busken”

 

Dermed tilslutter lokalafdelingen sig den bevægelse, der startede den 11. september 2014 med et stort møde i København med deltagelse af politikere, forskere og organisationer, bl.a. landsforeningen Ældre sagen – et møde hvor også Kronprinsesse Mary og socialminister Manu Sareen deltog.  Man konstaterede, at det kan være livsfarligt at være ensom, så derfor må man prøve at bryde det tabu, der er omkring ensomhed.  Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup opfordrede til en ”fløjlsrevolution” og inviterede organisationer til et stiftende møde om Folkebevægelsen Mod Ensomhed den 23. oktober 2014 i København.

Ældre Sagen i Fredensborg kommune søger frivillige ”følgesvende”, der – måske blot i en periode – ledsager en ældre borger ud af huset for at give den pågældende mulighed for nogle oplevelser og fremfor alt mulighed for at møde andre ældre, alt efter den enkelte borgers ønsker og interesser.  Det kunne f.eks. være at følges ad til det nærmeste Ældrecenter måske bare for at nyde en kop kaffe sammen, men senere måske for at deltage i en af aktiviteterne der.  Det kunne også være en tur til det nærmeste indkøbscenter, til Ældre Sagens Søndags-Cafe eller til et museum.  

Ældre, der har mistet en ægtefælle, kan have svært ved at ankomme alene første gang til et nyt sted, hvor man måske forventer, at alle kender hinanden.  Nogle kan også være utrygge ved at benytte de offentlige transportmidler og usikre på, hvordan man benytter telebus eller flex-trafik.  Andre har måske et længere sygdomsforløb bag sig og har svært ved at komme ud i livet igen.  Nogle mener, det er folks egen skyld, hvis de føler sig ensomme, men det er bestemt ikke altid tilfældet.  Ensomhed kan ramme alle.

Ældre Sagen i Fredensborg kommune opfordrer interesserede til at melde sig som frivillig følgesvend og hjælpe en ældre medborger på vej til at få nye sociale relationer og oplevelser.  Interesserede bedes henvende sig til Ingrid Prehn på tlf. 20 10 19 40 eller via mail til i.o.prehn@gmail.com  Ingrid Prehn vil ledsage den nye frivillige ved første besøg hos en interesseret borger, og alle frivillige tilbydes deltagelse i Ældre Sagens kurser, ligesom de fremover indgår i et fællesskab med andre social-humanitære frivillige i foreningen.

 

Sidst opdateret 20.11.2023