Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Seniorbofælleskabet Kongeparken i Fredensborg

Der har i nogle måneder været stille omkring udvidelsen af seniorbofællesskabet Kongeparken i Fredensborg. Derfor kontaktede Ældre Sagens redaktion direktør Christian Lund Hansen fra VIVO Ejendomme, for at høre seneste nyt.

null

Den reviderede lokalplan blev endelig godkendt i maj måned, hvorefter vi i juni måned indgik en kontrakt med totalentreprenør Dyrlund Sørensen A/S fortæller Christian Lund Hansen. Ligeledes har vi indgået kontrakter med arkitektfirmaet Mangor & Nagel A/S samt ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen A/S, som skal forestå detailprojekteringen af bygningerne, der skal rumme II etape af bofællesskabet.

II etape kommer til at rumme 51 boliger i varierende størrelser fra ca. 60 til 110 m2, samt et nyt fælleshus på 220 m2. Det eksisterende fælleshus rives ned for at give plads til den ene af de to nye boligblokke.

Myndighedsprojektet (det detaljerede projekt) forventes indsendt til Fredensborg Kommunes godkendelse primo september. VIVO Ejendomme håber at modtage byggetilladelsen midt/ultimo oktober, hvorefter byggeriet kan påbegyndes primo november.

Endelig oplyser direktøren, at man forventer at kunne påbegynde udlejningen af de 51 boliger primo 2022, hvorefter indflytningen kan ske ultimo 2022. Han oplyser endvidere, at der fortsat er meget stor interesse for seniorbofællesskabet. Huslejerne er endnu ikke fastsat, men de forventes at foreligge sidst på året.

Interesserede kan tilmelde sig ventelisten på kongeparken.nu

Sidst opdateret 08.02.2024