Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om årsmødet i Ældre Sagen i Fredensborg den 12. marts 2019

Tirsdag d. 12. marts holdt Fredensborg Kommunes største forening årsmøde på Fredensborg Rådhus

Erling Vraa, formand for Ældre Sagen i Fredensborg Kommune, kunne igen i år glæde sig over et meget stort fremmøde til det ordinære årsmøde. Hele Rådhuskælderen var fyldt med medlemmer, heraf hele 206 stemmeberettigede. Hverken regn eller blæst forhindrede seniorerne i at møde talstærkt op.

I sin årsberetning kom formanden ind på den fortsatte stærke vækst i lokalafdelingen. I løbet af året var der tilgået 500 nye medlemmer, så det samlede antal nu er oppe på 7.161 medlemmer. Antallet af frivillige er oppe på 391. Alt i alt er Ældre Sagen i Fredensborg Kommune ved at være en af de største i hele landet, og det er vi naturligvis meget stolte af, fortalte formanden. Vi er så store, at hvis vi dannede et parti, så ville vi få altafgørende indflydelse i kommunen, spøgte han.

Erling Vraa gennemgik herefter de mange aktiviteter der er gennemført året igennem, og det var en meget lang opremsning. Der sker noget hele tiden, og vi har mange glade deltagere.

Blandt de mange aktiviteter nævnte han Spis Sammen arrangementerne i uge 17, hvor temaet er bekæmpelse af ensomhed. Vi havde mange deltagere sidste år, så vi gentager det naturligvis igen i uge 17 i år de samme steder.

Herreværelset er rigtig glade for at være i den nye multihal i Byens Hus, Egedal i Kokkedal. Der er nu 185 herrer der er tilmeldt vores mailliste, og der møder ca. 75 op til de forskellige foredrag og fællesspisning.

Dameværelset blev startet efter sidste årsmøde på opfordring fra medlemmerne. Det viste sig, at der var større interesse end vi havde forudset. 9 frivillige meldte sig til opstarten, og hele 60 damer mødte op til det første møde. Man har været oppe på hele 90 deltagere til et af møderne. Dameværelset holder også til i Byens Hus, Egedal i Kokkedal, og de mødes den 3. torsdag i hver måned.

En pårørendecafé har vi også oprettet siden sidste årsmøde, med hjælp fra 9 frivillige. De holder ligeledes til i Byens Hus, Egedal i Kokkedal, hvor 3 frivillige mødes med 3-7 brugere ved hvert møde på mandage i lige uger.

Erling Vraa kom også ind på et andet meget vigtigt punkt, økonomien. Når vi har så kraftig en vækst og så mange aktiviteter, så har det sin pris i form af øgede udgifter, konstaterede han. Derfor er bestyrelsen i gang med at kigge på de meget lave deltagerpriser vi kører med. Der kommer nogle justeringer, som vil være med til at give en balance i vores regnskab. Men det skal understreges, at vores tilbud til medlemmerne stadig vil være meget billige. Der var mange tilkendegivelser om støtte til justeringer fra salen.

Efter beretningen blev økonomien gennemgået af foreningens kasserer Henrik Nielsen. Hans gennemgang understregede nødvendigheden af de justeringer formanden nævnte i beretningen. Derudover vil vi lede efter besparelser i de nuværende udgifter, lovede han.

Herefter gik man over til valghandlingen. Der var 4 bestyrelsesmedlemmer der var på valg, og de var alle villige til genvalg. Men da man havde vedtaget at udvide bestyrelsen fra 9 til 11 medlemmer, og der var 7 kandidater der stillede op, så skulle man igennem en større valghandling, inden det endelige resultat forelå.

Resultatet blev, at de 4 nuværende bestyrelsesmedlemmer der var på valg, Michael Huusom, Annie Albrecht, Astrid Lyngsø og Flemming Thomsen, alle blev genvalgt. Nye bestyrelsesmedlemmer blev Erik Daugaard Jensen og Niels Mehnke. Som suppleanter valgtes Bent Kallemose og Ingrid Dahlrot.

Læs hele referatet fra årsmødet.

 

Sidst opdateret 08.02.2024