Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Mødet i Herreværelset den 24. februar 2023

Referat af mødet i Herreværelset med besøg af Borgmester Thomas Lykke Pedersen 24. februar 2023
 
Hva’ ska’ jeg sige. Det er forrygende. Ikke en stol var ledig. Alle 80 siddepladser var besat af storsnakkende deltagere – super.
 
Hjemvendt fra skitur i Norge og uden brækkede arme og ben kunne Jan Hellen igen byde velkommen til alle deltagere, der havde medbragt spørgelysten til borgmester Thomas Lykke Pedersen, der naturligvis også blev budt pænt velkommen i ”løvens hule”. Der var også en velkomst til borgmesterens medbragte praktikant, Anton fra 9. klasse. Mon han syntes det var spændende at være den unge løve mellem en flok 65+’ere!!!
 
Og igen ingen fællessang uden Faber, så efter veloverstået muskel-, ben-, mave- og stemmeøvelser kunne vi isjunge dagens fællessang, som  Ove igen havde fundet frem fra Sigurd Barretts store repertoire. Denne gang var det en kopiversion af Lars Lilholts nok mest kendte sang – ”Kald det kærlighed”. Og den blev også sunget godt igennem med kærlighed fra det mangfoldige herrekor.
 
 
Så har vi igen borgmesterligt besøg
 
Ja, så var borgmester Thomas Lykke Pedersen på sin årlige og nu også traditionelle visit i Herreværelset, hvor han fortalte lidt om kommunens tilstand, planer og ikke mindst svarede på spørgsmålene fra Herreværelsets medlemmer.
 
Thomas lagde ud med at fortælle, at kommunens økonomi har det godt. Dog er der lidt malurt i bægeret pga de stigende energipriser og inflationen generelt, hvilket betyder, at der allerede nu er et underskud på årets budget på mere end 12 mio kroner, der skal findes ved forskellige besparelser. Det barsler et udvalg med og skal komme med forslag til byrådet den 6. marts. Så må vi jo håbe, at besparelserne ikke rammer velfærdsområder som daginstitutioner, skoler, fritid og ældreområdet.
 
Samtidig kunne Thomas fortælle, at kommunen i år betaler sidste afdrag på det tidligere gigantiske lån, som kommunen har haft og slidt med gennem mange år. En lille klatskilling på 59 mio kroner og det er jo i sig selv positivt – så er der jo igen luft under økonomien. Men jeg kan da ikke helt lade være med, her i min egen lille stille hule, at tænke på, om man ikke kunne have fordelt afdraget over et par år mere, så der ikke allerede nu skal findes besparelser – nå, men det er der nok nogen lidt klogere, der ved mere om.
 
I forbindelse med Fredensborgs 300 års jubilæum sidste år er der opstillet 5 bænke i Bornholmsk granit på ”kendte” steder i kommunen, bl.a. skulle der stå en bænk i nærheden af Byens Hus. Men hvor præcist de står fik jeg desværre ikke helt fat i, så det kan jo gøres til en hyggelig familie- og motionsdag at gå rundt her i kommunen og finde dem.
 
Thomas kom også ind på byudviklingen i kommunen. Der skulle gøres noget ved Fredensborg bymidte, men  jeg må beklage overfor Jer, der bor i Fredensborg, at det gik lidt hen over hovedet på mig. Jeg ble ikke helt afklaret med, hvad der skulle ske der.
 
Til gengæld er der nu vedtaget og aftalt planer for ændring og ombygning af Humlebæk Center – åbenbart også kaldet Humlebæk bymidte. Og det skulle ikke vare længe, før byggeriet går i gang, men det er jo blevet sagt før, så nu får vi se.
 
Det ser lidt tungere ud med Nivå Centeret (Nivå bymidte), men der skulle være nået til enighed med ejerne om, at der nu skal påbegyndes ombygning. Og første trin i den plan er, at der bliver bygget et Netto og et REMA1000 supermarked. Herudover vil kommunen opføre en ny idrætshal (der skal stå færdig i 2025 – måske lidt optimistisk, når man ved, hvordan det plejer at gå med offentlige anlæg, men det her kan jo være undtagelsen fra reglen). Hallen bliver nabo til den eksisterende hal, der dog ikke vil blive berørt her af. Der er også plan lagt opførelse af en ny skole og et friplejehjem.Så noget kommer der til at ske i Nivå, men om det er nok og om det er, hvad der ønskes er en anden sag. Og planen om en svømmehal her spøger stadig og det bliver den nok ved med i mange år – der er jo delte meninger i Byrådet om den svømmehal.
 
Der er også store planer for området syd for Rådhuset (ved Cirkelhuset), hvor der planlægges med opførelse af store forretningsområder til forretninger, som f.eks. El-giganten, IKEA og lign. Der må ikke være supermarkeder aht. Føtex og REMA1000 ved Rådhuset. Herudover skal der også, efter planerne, opføres mange seniorboliger i etagebyggeri på 6 etager (med en støjvold mod motorvejen på 10 meters højde), et hotel og en ny skole. Lokalplanen for hele projektet er godkendt i Fredensborg Kommune og afventer på godkendelse fra Hørsholm Kommune, da en del af projektet går ind over kommunegrænsen til Hørsholm. Men det hele kan jo blive så dyrt, at ingen vil kaste penge i det, så indtil videre må det vel betragtes som et ”måske” projekt.
 
Jeg mener at have forstået, at alle planerne kan ses på kommunens hjemmeside.
 
Desværre kunne Thomas også fortælle, at det stadig var vanskeligt af finde og fastholde medarbejdere til Ældreområdet, specielt til plejehjemmene. Derfor har man nedsat et kreativt udvalg, der skal komme med gode forslag til løsning her på. Og lad os da håbe, at de kreative mennesker finder nogle løsninger inden alt for længe, for det er jo ikke antallet af ældre der bliver mindre.
 
Efter denne gennemgang af kommunens tilstand og planer fortsatte Thomas med at svare på de skriftlige spørgsmål fra medlemmerne, som Thomas jo havde modtaget 2 uger tidligere.
 
Og der var rigeligt af gode spørgsmål, der også krævede gode svar. Men jeg vil undlade at begå mig ud i at redegøre for svarene fra Thomas. Det vil nok ikke blive helt objektivt, da jeg ikke i mange tilfælde er enig i hans svar og så kan det jo hurtigt blive til noget ”pegen fingre” og ironiske kommentarer. Og det er jo ikke noget jeg gør mig i ved I jo, så jeg stikker hovedet lidt i busken og håber de fremmødte fik svar på deres spørgsmål.
 
Men jeg vil da nævne, at Thomas allerede inden mødet havde reageret aktivt på et af spørgsmålene. Nemlig et spørgsmål om at få en hjertestarter i Byens Hus. Det kunne Thomas fortælle, at det allerede var sat i gang og at det så nok ikke ville vare længe inden der blev opsat en hjertestarter her.
 
Og mange af spørgsmålene drejede sig om emner, der skulle tages stilling til og behandles i forskellige respektive udvalg og Thomas ville derfor videresende dem til de rette udvalg for videre behandling. Så jeg kan kun anbefale, at ”spørgerne” til de spørgsmål selv holder lidt øje med, om der sker noget - og ellers må I jo spørge igen næste gang Thomas møder op i Herreværelset.
 
Der var rigtig mange spørgsmål til affald og affaldssortering, især plastaffald og Thomas lovede, at han på et kommende bestyrelsesmøde i Norfors ville tage de emner op, så han kunne give et mere konkret svar på, hvad der er op og ned på affaldssorteringen og især genanvendelsen af det sorterede affald næste gang (og det er nok om et år), han kommer i Herreværelset.
 
Som svar på et spørgsmål om dårlig oplevelse ved henvendelser til kommunen (medarbejderne) kunne Thomas slå fast, at borgerne skulle have en god oplevelse og behandling ved alle henvendelser til kommunen. Som han påpegede, så var medarbejderne på arbejde for at hjælpe kommunens borgere og hvis nogen følte sig dårlig behandlet var man velkommen til at henvende sig direkte her om til ham og han henviste også til, at kommunen havde fået ansat en borgerrådgiver, som man også kunne henvende sig til, hvis man havde anke over kommunens behandling af ens henvendelse.
 
Borgerrådgiveren hedder Thomas Lorentzen og kan træffes på tlf.72 56 21 95, hvor der også kan lægges besked eller du kan skrive til ham på borgerraadgiver@fredensborg.dk og du kan her Kontakt (fredensborg.dk) læse mere om, hvordan du kontakter ham.
 
Det var igen et godt møde, hvor der fra deltagernes side blev stillet mange gode spørgsmål til Thomas – spørgsmål, der gav mange gode dialoger takket være de mange aktive deltagere.
 
Vi siger tak til Thomas for igen at komme i ”løvens hule” og beredvilligt stille op som ”skydeskive” for alverdens spørgsmål. Men ikke mindst også en stor tak til alle Jer, der har medvirket til et godt og levende møde med de mange gode skriftlige spørgsmål.

Du kan se spørgsmålene samt borgmesterens svar ved at klikke her.

Med venlig hilsen
 
På Herreværelsets vegne
Bent

 

Sidst opdateret 14.03.2024