Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Fald - årsager og forebyggelse

Af Ronni J Persson Fysioterapeut – Træning & Rehabilitering. Fredensborg kommune.

Som led i forebyggelsesrådets arbejde med forebyggelse af fald og faldulykker blandt kommunens ældre blev der i november 2019 gennemført en stikprøveundersøgelse vedrørende fald, hvor kommunens borgere på 65+ år blev bedt om at udfylde et spørgeskema.

Ud af kommunes ca. 9.500 borgere på 65+ år deltog 1.569 personer, svarende til 17 %.

Undersøgelsen viser, at blandt de adspurgte borgere, havde 554 personer oplevet et eller flere fald indenfor det sidste år.

Læs hele rapporten i PDF-format her.

 

Sidst opdateret 08.02.2024