Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Nu har Ældresagens lokalafdeling i Fredensborg Kommune også Demens-ansvarlige

Vores kommune er en demensvenlig kommune. Folketinget har i 2017 besluttet, at alle Danmarks 98 kommuner senest i 2025 er demensvenlige, d.v.s. at de har en demenshandlingsplan.

Ældresagen følger op på dette ved at have Demens-ansvarlige i alle lokalafdelinger

Demensansvarlige i vores lokalafdeling er

Anna-Lise Stokholm og Agnes Castella

Vores opgave er - at være tovholdere for vores lokal-afdelings indsatser for demensramte borgere og deres pårørende.

Det kan være:

- at støtte og vejlede demensramte og deres pårørende og bistå med at rette henvendelse til offentlige instanser, kommunen m.v.

- at være med til at skabe aktiviteter for demensramte og deres pårørende, f.eks. musik og sang, naturoplevelser,- eller aktiviteter for den demensramte alene

 -og være med til at danne støttegrupper for pårørende

- at være med til at få en besøgsven (demensaflaster) (frivillig person, der kommer til den ”hjemmeboende” demensramte, således at dennes pårørende kan komme ud)

- at alle frivillige i Ældre Sagens lokalafdeling i Fredensborg kommune får en grundlæggende viden om demens, således at vi alle kan reagere relevant, hvis vi oplever, at en person begynder at ændre adfærd - eller vi er i selskab med en demensramt person

- at lokalsamfundet får den samme viden om demensramte 

- at samarbejde med kommunen, f.eks. demenskoordinatorerne og forebyggelseskoordinatorerne/pårørendevejlederne, plejecentrene og lokale organisationer, f.eks. Frivilligcentret, idrætsforeninger, kirkerne, lokal-historisk museum – det kan være om forskellige tilbud til demensramte og deres pårørende.

- i samarbejde med vores lokalafdelings ældre -og sundhedspolitiske udvalg at være opmærksom på, om kommunen har gode, rigtige og korrekte tilbud til demensramte:
f.eks. specielle tilbud til yngre demensramte, dagtilbud for ”hjemmeboende” demente, plejebolig, plejecentrenes tilbud om aktiviteter, aflastning i hjemmet, aflastningsophold i plejebolig, plejepersonalets uddannelse og viden om demens, ledsagelse til f.eks. tandlæge, m.v.

Anna-Lise Stokholm tlf. 23 81 91 59, mail:js-al@webspeed.dk
Agnes Castella tlf. 21 82 33 77, mail: ole-castella@webspeed.dk

Sidst opdateret 01.03.2024