Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Ældrepolitik

Vi ønsker at være involveret og påvirke ældrepolitik både lokalt, regionalt og på landsplan.

Ældrepolitik i lokalafdelingen

Ældre Sagen i Esbjerg er en lokal afdeling af landsforeningen Ældre Sagen, der har sekretariat i København.

Vi ønsker at være involveret og ønsker at påvirke Ældrepolitik både lokalt, regionalt og på landsplan.

Vi er neutrale i partipolitisk, etnisk og religiøs henseende. Vi arbejder sammen med Ældrerådet på at forbedre ældres liv i kommunen. Vi mødes med politikere og embedsmænd og vi stiller krav til Fritid Sundhed & Omsorg

Vi deltager i forskellige arbejdsgrupper, udarbejder høringssvar i forhold til f.eks. pårørende politik, strategi for mental sundhed. Demenspolitikken, trafikplanlægning Kommenterer på kommunens budgetter i forhold til normeringer i plejesektoren samt på den økonomi der sættes af i budgettet

Vi samler på borgerstemmer. Vi bliver mange gange om ugen kontaktet af borgere eller pårørende der har brug for en samtale eller en handling – og vi er med – det er en vigtig opgave. Vi ønsker at skabe livslyst, livsglæde og værdighed

Følg os på:

Ældresagens hjemmeside:

  • www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/esbjerg
  • Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.aeldresagen.dk/esbjerg
  • Infoskærm i vinduet, Kongensgade 121
  • Facebookgruppen Ældre Sagen Esbjerg
  • Esbjerg Ugeavis
  • Jyske Vestkysten

 

null
Koncert med Thomas Kjellerup, den 24. februar 2022. Et arrangement i Bryndum kirke for de, der har følt sig ensomme og isolerede under nedlukningen i forbindelse med Corona Pandemien.
(Foto: Claus Brinch-Danielsen)

 

null

Nytårstaffel, den 10. februar på Platformen. Ældre Sagen Esbjerg havde inviteret 75 gæster, der havde følt sig ensomme under coronanedlukningen. Der blev serveret 2 retter lækker mad med drikkevarer samt kaffe.(Foto: Lillian Søeborg)