Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Styrk sproget

Styrke børnenes sprog gennem samtale, oplæsning og spil

Vi har i samarbejde med Esbjerg kommune i 5 år haft et projekt som kaldes Styrk Sproget – hvor 18 af vore frivillige går ud i byens daginstitutioner med førskolebørn. En dag om ugen er de sammen med 2 – 3 børn for at styrke børnenes sprog gennem samtale, oplæsning og spil.

Det kan være flygtninge/indvandrerbørn, som jo ikke har kontakt med ældre mennesker eller børn med behov for nærhed. Der er knyttet en frivillig til hver institution – så her er, udover sprogindlæring - tale om et relationsmøde mellem den ældre generation og børn, der har behov for omsorg.

En gang om året samles alle til erfaringsudveksling og undervisning af kommunens konsulenter eks. undervisning i sprogstimulering af talepædagoger.

Til jul samles vi til julehygge og udveksling af gode ideer til hinanden. Der er nu dannet nogle netværksgrupper, som mødes 1 gang om måneden.

Vi har fået 10.000 kr. fra Benny Andersen prisen og 3000 kr. fra frivillighedsprisen for dette arbejde. Disse midler har vi brugt til at dygtiggøre de frivillige.

Mange andre lokalafdelinger inden for Ældre Sagen vil prøve at starte lignende projekt.

Der er stor interesse fra Ribe, der vil arbejde på at starte Styrk Sproget Der er afholdt et kontakt møde.

Når det er en succes i Esbjerg, skyldes det det gode samarbejde mellem kommunens konsulenter og Ældre Sagens frivillige.

Kontakt: Ruth Thygesen, 29 44 25 67, thygesenrh@gmail.com

 

Sidst opdateret 20.04.2024