Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Koordinationsudvalget yder forskellige tjenester.

Koordintions udvalgets tilbud til alle i København (bisidder, livsmods og sorggrupper, senior vejledning og vågetjeneste) - telefonisk rådgivning.
Koordinationsudvalgets tilbud til alle i København 

Formand for koordinationsudvalget:

Formand for koordinationsudvalget: Jan Østergaard Bertelsen, 23 48 64 06,

formand@a-huset.dk

-------------------------------------------------------------------------

Fælles tilbud til alle medlemmer;

 Pjece vedrørende tilbud fra koordinationsudvalget

 

Bisiddere i København

Har du behov for en bisidder til møder med visitator, læge, bank, myndigheder m.m., kan vi tilbyde hjælp. Bisidderen er ulønnet og har tavshedspligt.

     

 • Elisabeth Keis, 21 21 79 71

 • Mona Ulsted, 21 42 66 78

 • Frede Bech Pedersen, 30 76 26 00

 • Grete Busck, 22 25 61 05

 • Jan Østergaard Bertelsen, 30 28 61 17.

 

Livsmods- og sorggrupper

Har du mistet en, der står dig nær, og har du brug for at tale med nogen? Livsmods- og sorggrupperne er et tilbud til alle, som føler sig ensomme og triste. Gruppelederne har solid baggrund og stor erfaring med lignende arbejde. Der er tavshedspligt. Kontakt en af gruppelederne herunder.

Du bliver så inviteret til en samtale med to gruppeledere.

Gruppeledere for livsmods- og sorggrupper:

Allis Novêl, 32 15 12 60.

Ellen Lütken, 33 14 25 52.

Else Stenbak, 61 67 46 58.

Hans Erik Nymand, 25 54 71 43.

 

Seniorvejledning i København

Der er 6 allround-orienterede vejledere:

 • Sociale forhold, pleje og omsorg:

  Annette Hellmann, 28 91 22 86.

 • Offentlige myndigheder, andelsboliger og ansættelsesforhold:

  Jan Østergaard Bertelsen, 30 28 61 17.

 • Hjemmepleje, hjemmehjælp, plejehjem, kommunikation med myndighederne, læger mv.:
  Mona Ulsted, 21 42 66 78, mona.ulsted.31@gmail.com
 • Økonomi, netværk, gæld:
  Elisabeth Keis, 21 21 79 71.
  Frede Bech Petersen, 30 76 26 00.
  Træffetid: Onsdage kl. 10-12, Valdemarsgade 8, København V.
 • Ebbe Worsøe Petersen, 40 10 63 37.
  Træffetid: Mandage kl. 10-12, Holmbladsgade 62.

Vågetjeneste

Vågere er frivillige, der vil sidde hos døende i den sidste tid af livet.

Du får grundig instruktion og mulighed for at følges med en erfaren våger.

Vi våger 4 timer ad gangen enten dag, aften eller nat.

Vi yder ikke professionel pleje, og der kan altid tilkaldes hjælp fra ansvarligt personale.

Kontakt vågetjenesten, 21 27 15 44, eller

Birthe Grøndahl, 28 74 54 70, turmeric1@hotmail.com

 

Telefonisk rådgivning

Landsforeningen Ældre Sagen har telefonisk rådgivning af faguddannede ansatte om sociale og juridiske spørgsmål, 80 30 15 27, mandage, tirsdage, onsdage og fredage kl. 10-14 og torsdage kl. 14-18.


Sidst opdateret 29.09.2023