Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Vågetjeneste Ældrecenter Nygårds Plads

Alt for mange mennesker gennemlever de sidste timer af deres liv alene.
Det vil vi gerne gøre noget for at afhjælpe.
null

I Ældre Sagen Brøndby er vågetjenesten tilknyttet Ældrecenter Nygårds Plads.
Vågetjenestens frivillige våger, er en mulighed så ingen behøver at dø alene.
Vi ønsker at hjælper den dødende og de pårørende ved at yde medmenneskelig omsorg. 

Vågernes opgave er at være tilstede, være nærværende, yde omsorg, skabe ro og berolige fx ved at tale-synge-nynne, holde i hånden.
Vågerne kan også aflaste de pårørende ved at være til stede om aften/natten, så de pårørende har mulighed for at få en nattesøvn. 
 
Opgaverne kan aldrig have professionel karakter, men består udelukkende i et medmenneskeligt nærvær.
Vågetjenesten erstatte aldrig de offentlige tilbud og forpligtelser i forbindelse med terminal pleje og omsorg til den døende.

Meld dig som våger
Vi har brug for dig som frivillig våger. Er du interesseret i at høre mere, kan du enten deltage i et af vores månedlige møder, eller kontakte Kirsten Sørensen på telefon 23 90 64 13 eller send mail.

Hvis du er interesseret, har du mulighed for at indhente information ved at downloade Landsforeningen LIV&DØDS pdf-guide NÅR LIVET SLUTTER.

Sidst opdateret 06.03.2024

  • Kirsten Sørensen

    • Vågetjeneste

    Mobil
    23906413