Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Om Ældre Sagen Brøndby

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.
 
Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokal afdelingen og de arrangementer, aktiviteter og kurser, vi tilbyder. Du kan også læse om og finde dine muligheder for at få støtte og vejledning og du kan melde dig som frivillig.

Oversigten over vores arrangementer, aktiviteter og kurser bliver opdateret løbende på vores hjemmeside, du kan også finde disse oplysninger i Det Sker, vores medlemsblad og lokalbladet Vestegnen.