Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om Ældre Sagen Brøndby

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.
 
Her på hjemmesiden finder du oplysninger om de arrangementer, aktiviteter og kurser, vi tilbyder. Samt lidt om vores lokalafdeling.

Du kan også læse om og finde dine muligheder for at få støtte og vejledning.

Og du kan melde dig som frivillig (og få meget mere ud af dit medlemsskab !).

Oversigten over vores arrangementer, aktiviteter og kurser bliver opdateret løbende på vores hjemmeside.

Du finder også disse oplysninger i "Det Sker" og vores annonce i Folkebladet.