Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Tovholdermøde 2020

Det årlige towholdermøde blev holdt i Kostalden tirsdag den 25. februar.

Til vores tovholdere
Først tak til de af jer, der havde mulighed for at deltage i mødet. Håber I havde udbytte af eftermiddagen. Og jer, der desværre ikke kunne deltage, håber vi på at se næste gang, der holdes møde for tovholderne.

De emner, som vi ikke fik snakket om i tirsdags, tager vi op her:

Kursusdeltagelse 
I har (forhåbentlig) alle modtaget Ældre Sagens kursuskatalog for forår og sommer 2020. Hvis ikke, så send en mail til: kaarekm@yahoo.dk, så sørger han for fremsendelse. Hvis der er et eller flere kurser, som I har lyst til at deltage i, sender I selv ansøgningen, og i rubrikken: 
Godkendt af formanden, sætter I et X. Samtidig sender I en mail til: fm.broendby.153@aeldresagen.dk med oplysning om det kursus, I har sendt tilmelding til. 

Behov for ekstra midler til jeres aktivitet(er)
Hvis en af jer får et ekstra behov for hjælp til jeres aktivitet, det kan være indkøb af materialer, tilskud til udflugt eller lignende, skriver I en mail til: fm.broendby.153@aeldresagen.dk, med kortfattet oplysning om jeres ønske(r) og gerne prisoverslag. Herefter tages ønsket op på næste bestyrelsesmøde, og I kan forvente hurtigt svar.

Nyhedsbreve
Der er stadig nogle stykker af jer, der ikke får tilsendt vores nyhedsbrev. Det er ærgerligt, fordi det jo er den bedste vej for bestyrelsen, når vores vigtige tovholdere skal underrettes om, hvad der i øvrigt foregår i vores forening.
Nederst på forsiden af vores hjemmeside: www.ældresagen.dk/brøndby, kan man tilmelde sig nyhedsbrevet. Man skal bruge medlemsnummer og mailadresse, for at tilmelde sig.
Gør det nu!

Hvem hjælper med hvad?
Når vi har overstået årsmødet søndag den 22. marts, og den nye bestyrelse er tiltrådt, vil en af de første opgaver for bestyrelsen være, at der skal tilknyttes bestemte personer til de enkelte tovholdere. Vi har allerede i dag en socialhumanitær koordinator: Bente Lund Hansen. Men vi vil også gerne have, at alle øvrige tovholdere får én person, der kan kontaktes, når og hvis behov opstår. Nærmere følger i løbet af april.

Frivilligfesten
Den årlige frivilligfest, vil i år blive afholdt fredag den 15. maj fra 18 til 23. Stedet bliver i år Møllesalen på Gildhøjhjemmet, og invitation/tilmelding udsendes til ALLE vores frivillige medlemmer medio april. Den store fordel ved møllesalen er, at der ikke er begrænsninger i antal deltagere. Alle vores over 180 frivillige medlemmer inviteres, og alle kan deltage, hvis de vil. Jeres opgave er at fortælle til dem, som I er tovholdere for, at jeres frivillige skal notere datoen, og at de i april får en invitation pr. mail eller pr. post.

Værd at vide og Håndbogen
I har modtaget eller vil modtage et brev fra Snorresgade, med bogen: Værd at vide 2020 samt Håndbog 2020. Disse to bøger kan være yderst betydningsfulde for jeres daglige frivillig-arbejde, (men de kan også samle støv henne i hjørnet). Prøv at skimme især Værd at vide, og I vil opdage hvilken guldgrube at information, denne indeholder. Bøgerne er jeres, men benyt dem gerne til daglig.

Årsmødet
Vores årsmøde er som bekendt søndag den 22. marts Kl. 14 i Møllesalen, indgang fra Brøndby Møllevej. Musikskolens kor underholder fra kl. 13, og der er stående kaffe/the og kage i en pause undervejs i årsmødet. Da der skal vælges 3-4 nye bestyrelsesmedlemmer, beder vi jer om at møde talstærkt op, og derved støtte foreningens arbejde. Husk at sprede budskabet om årsmødet, og husk medlemskort.

Endnu en gang tak for din fantastiske indsats
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Sidst opdateret 15.11.2023