Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Pas på hinanden

Stor interesse for at passe godt på hinanden – også juridisk

Ældre Sagen Bov, Lundtoft, Rødekro, Tinglev og Aabenraa havde inviteret til foredrag med juridisk rådgiver fra Ældre Sagen Torben Lenstrup torsdag d.16. maj i Sønderjyllandshallen i Aabenraa. Der var stor spørgelyst blandt de fremmødte deltagere, der blev klogere på hvordan man sikrer sine nærmeste omkring formueforhold i ægteskabet, fuldmagter, arv og testamente, livs- og behandlingstestamente samt gaver og familiehandler. Jurist Torben Lenstrup henviste også til Ældre Sagens Rådgivnings telefon 70 89 00 81, hvor man kan få svar på dine sociale, juridiske, økonomiske og andre spørgsmål. Du kan også få rådgivning af Ældre Sagens demensrådgiver. Rådgivningen og telefonopkaldet er gratis. Når du ringer til Ældre Sagens Rådgivning, får du hjælp af en erfaren socialrådgiver, økonomisk rådgiver eller en jurist afhængig af, hvilke spørgsmål du har. Rådgiverne er uvildige. De lytter til dit problem og giver dig gode råd ud fra den situation, som du står i.

Rådgiverne er opdaterede om de love og lovændringer, som kan have indflydelse på din hverdag. Du kan også få vejledning om situationer, der ikke e r lovreguleret.

Sidst opdateret 07.01.2022