Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Billund

OM ÆLDRE SAGEN BILLUND

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen. Vi er uafhængige af partipolitik, religion og etniske forhold. Lokalafdelingen i Billund har i 2020 rundet de 1600  medlemmer, og vi har omkring 50 frivillige. Bestyrelsen har 5 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor og 2 suppleanter. Vi arbejder for, at alle voksne - uanset alder - skal have retten til at bestemme over egen tilværelse. Vi er garanter for, at nogen vil tale ældre medborgeres sag.

Lokalbestyrelsen og kontaktpersonerne har igangsat  rigtig mange aktiviteter og arrangementer - eksempelvis forskellige motionstilbud, kort/brætspil, It-aktiviteter, Søndagstræf, Spis Sammen, udflugter, generationsmøder/skoleven, indkøbs- og besøgsvenner,  kørestolsskubbere og meget mere. Alle aktiviteter fremgår af vores hjemmeside. Vore frivillige beskæftiger sig med de områder, som hver især har mest lyst til - de gør en stor indsats, og vi kan næsten altid bruge flere.

Vi støtter dem, som ønsker kontakten og som gerne vil deltage i aktiviteter og arrangementer. Vi forsøger også at udbrede vore tilbud til dem, der måske ikke selv har overskud til at rette henvendelse.

Vi er social- og sundhedspolitisk aktive og følger, om ældre medborgere i lokalområdet får de lovbestemte ydelser, og vi giver udtryk for Ældre Sagens holdninger over for politikerne og i medierne.

Forslag eller kommentarer til vore aktiviteter og arrangementer modtages gerne.