Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om lokalafdelingen

Få mere at vide om vores aktiviteter, opgaver og indsatsområder i lokalafdelingen. Læs bestyrelsesreferater.

ÆLDRE SAGEN I AALBORG

 

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold. 

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.
 
Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokalafdelingen og de arrangementer, vi tilbyder. Du kan også læse om dine muligheder for at få støtte og vejledning.

Ældre Sagen har over 23.000 medlemmer i Aalborg, og vi har ca. 300 frivillige.

 

Lokalbestyrelsen m.m. i Aalborg:

Lars Bo Breddam   Formand
Hardy Mousten   Næstformand
Peter J. Petersen
  Bestyrelsesmedlem
Ketty Løgstrup   Bestyrelsesmedlem
Lene Kjær Kristensen   Bestyrelsesmedlem
Jørgen Larsen
  Bestyrelsesmedlem
Kaj Erroll Nielsen   Bestyrelsesmedlem
vakant   1. Suppleant
Else Olsen
  2. Suppleant
 --------------------------  
Jill Ellermann   Sekretær
Else Olsen   Kasserer
Karen Yde Jensen   Kontorleder
Jenny Holm   Kontorleder
Bruno Christoffersen   Kontorleder
Else Asp-Poulsen   IT-kontaktperson
Mona Kristensen   SOHU