Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om lokalafdelingen

Få mere at vide om vores aktiviteter, opgaver og indsatsområder i lokalafdelingen. Læs bestyrelsesreferater.

ÆLDRE SAGEN I AALBORG

 

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold. 

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.
 
Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokalafdelingen og de arrangementer, vi tilbyder. Du kan også læse om dine muligheder for at få støtte og vejledning.

Ældre Sagen har over 23.000 medlemmer i Aalborg, og vi har ca. 300 frivillige.

 

 • Indkaldelse til Årsmøde 2023.

  Læs mere
 • Ældre Sagen Aalborg finder det vigtigt for vore pensionister, at ”PENSIONEN SKAL STIGE, NÅR LØNNEN STIGER” hvorfor vi støtter Faglige Seniorers borgerforslag!

  Læs mere
 • Organisationsstruktur

  Læs mere
 • Bestyrelsesreferater

  Læs mere
 • NT Bybusser

  NT har bedt os videregive dette om ændringerne vedr. flexarealet og siddepladser i bybusserne 🙂

  Læs mere
 • Aalborg Kommunes budgetforslag 2023-2026

  Læs mere

Lokalbestyrelsen m.m. i Aalborg:

Lars Bo Breddam   Formand
Christian Fynsk   Næstformand
Peter J. Petersen
  Bestyrelsesmedlem
Ketty Løgstrup   Bestyrelsesmedlem
Lene Kjær Kristensen   Bestyrelsesmedlem
Jørgen Larsen
  Bestyrelsesmedlem
Torben Pedersen   Bestyrelsesmedlem
Hardy Mousten   1. Suppleant
Else Olsen
  2. Suppleant
 --------------------------  
Gurli Brogaard   Sekretær
Karen Yde Jensen   Kontorleder
Else Asp-Poulsen   IT-kontaktperson
Bruno Christoffersen   Kontorleder
Mona Kristensen   SOHU

 

”Fremtidens Demenssikring”

På baggrund af de alt for mange tragiske dødsfald blandt demente i 2014 og 15, tog Ældre Sagen Aalborg sidst i december 2015 initiativ til et forskningssamarbejde med Aalborg Universitet og Aalborg Kommune. Efter en længere afklaringsfase førte dette frem til, at vi indgik i et OPI (Offentlig-Privat-Innovationsarbejde) med hen ved 60 interessenter.

Dette samarbejde har nu udkrystalliseret sig i firmaet ACUBIT, der har fundet løsningen Otiom, som du kan læse videre om på deres hjemmeside https://www.otiom.com/

I Ældre Sagen Aalborg glæder vi os til at følge udviklingen.