Hjælp og vejledning

Se hvad du har af muligheder for at få hjælp, støtte og vejledning i hverdagen. Frivillige står klar i Ældre Sagen Vejle-Jelling
Hjælp og vejledning

Frivillige i Ældre Sagen kan give dig en række mulighed er for hjælp og støtte i hverdagen. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om de enkelte tilbud eller selv ønsker at blive frivillig i Ældre Sagen.

 

  • IT-hjælp i hjemmet og IT rådgivning

    Læs mere
  • TRYGHEDSOPKALD

    Et opkald om morgenen gør dig tryg.

    Læs mere

Værktøjskassen/ Herunder TV problemer

Er du folke- eller førtidspensionist og mangler hjælp til at udføre mindre reparationer i hjemmet, lægge tv-kanaler ind, sy en knap i tøjet eller lign., som du ikke selv kan klare, så ring til Værktøjskassen, Foreningernes Hus, Vejle, tlf. 41 52 60 80 (mandag, onsdag, torsdag kl. 10-14, tirsdag kl. 10-16, eller send en mail til huset@fh-v.dk) og få en aftale om  hjælp i ca. 1 time. Værktøjskassen i Jelling, tlf. 21 17 54 51. (Torsdag 15.30 - 17.30).

 

Besøgsven

Vi søger besøgsvenner, der kan besøge ældre medborgere ugentlig (ca. 2 timer). Besøgsvenner skal være over 18 år, trofaste og tolerante, og respektere andre.

Yrsa Eriksen, Vejle 24 46 96 80, yc.eriksen@gmail.com eller Rita Arndt, Jelling 51 96 97 68, arndtrita260@gmail.com.

 

Bisidder

Du kan få en bisidder med til samtaler, hvor det kan være rart at få fortalt og hørt det, der er vigtigt. Ældresagen støtter sammen med Frivilligcentrene op om bisidder ordningen.
Kontakt: Rita Arndt, 51 96 97 68,   eller Gunnar Thomasen, 40 16 72 50.

Det kan du bruge en bisidder til:

Hvad var det nu lige min sagsbehandler sagde? Hvad var det nu, bankrådgiveren gennemgik? Har jeg udfyldt de papirer jeg skal? Og nu glemte jeg igen at spørge lægen om noget. Kender du situationen? Det kan være svært at få hold på alle detaljerne i de samtaler, som har betydning for vores hverdag. 
Har du modtaget en skrivelse med juridiske henvisninger, kan Niels Juncker hjælpe dig med at "oversætte" indholdet.

Du kan vælge at tage en bisidder med, når du skal til et møde. Bisidderen hjælper dig med at forberede samtalen og spørgsmål. Og bagefter kan du drøfte forløbet med din bisidder.

Alle kan få en bisidder. Det er gratis, og du behøver ikke at være medlem af Ældresagen.