Ældrepolitik

Det lokale ældrepolitiske arbejde er en af de centrale opgaver for Ældre Sagen i Hedensted kommune. Det er en vigtig forudsætning for at foreningens målsætning om livskvalitet og ligeværdighed kan opfyldes.

Lokalbestyrelsen i Hedensted lægger vægt på at styrke og udvikle den lokale ældre- og sundheds politiske indsats, så vi i Ældre Sagen kan markere holdninger og fremføre de ældres sag over for myndighederne, det lokale Seniorråd og offentligheden.
 
Ældre Sagen i Hedensted kommune lægger vægt på at fungere som aktiv med- og modspiller over for det kommunale selvstyre for på denne måde at supplere Ældre Sagens arbejde på landsplan på at skabe
 
Et aktivt og meningsfuldt liv – uanset alder og størst mulig livskvalitet for alle ældre.

Sidst opdateret 06.03.2020