Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Lokalafdeling Viborg

En god udvikling i lokalafdelingen

Ældre Sagens lokale afdeling i Viborg blev startet i 1987, bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.

Afdelingen er vokset gennem årerne og har 8014 medlemmer i 2023.

Ca. 90 frivillige yder et stort arbejde indenfor forskellige områder, som efterspørges af vore medlemmer.

I forsøget på at bekæmpe ensomhed, afholder vi 2 gange om året et "Spis sammen" arrangement.
Vi har ca. 30 besøgsvenner som besøger enlige ældre som regel en gang om ugen.
9 frivillige ringer hver morgen til ældre som bor alene - (tryghedsopkald)

Herreværelset er et tilbud kun for mænd, som mødes 1. tirsdag i hver måned.

IT cafeen er et godt besøgt. Man kan få hjælp til diverse problemer med sin PC - har man ikke mulighed for fysisk at møde op, kan man få hjemmebesøg af en IT frivillig. 

Den hjælpende hånd udfører små reparationsopgaver, som ikke kræver faglig bistand.

Frivillige bisiddere hjælper, når man har behov for støtte ved eks lægebesøg m.m.

Frivillige skolevenner hjælper i en SFO og andre er tilknyttet børnehaver.

Vi arrangerer busture 5 - 6 gange om året - de fleste er 1 dagsture.

På det seneste har vi afholdt foredrag og i samarbejde med Tinghallen tilbudt forskellig musikunderholdning.

Vi udgiver 2 gange om året et sæsonblad, hvor bl.a. busture og motionstilbud annonceres.
Alle aktiviteterne beskrives på hjemmesiden, som opdateres løbene.

Sidst opdateret 12.02.2024

  • Ingeborg Spanggaard Christensen

    • Formand og Social-humanitær koordinator, Besøgsvenner

    Mobil
    26332810