Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Social-humanitær støtte

Vi støtter og hjælper ældre medborgere, der måtte have behov.

Social-humanitær koordinator

Ingeborg Spanggaard

Tlf. 26 33 28 10, Mail: ingeborg.spanggaard@gmail.com

Besøgsordning  

Vil du gerne have besøg? Kontakt Ingeborg Spanggaard Tlf. 26 33 28 10, Mail: ingeborg.spanggaard@gmail.com

Ældre Sagens besøgsordning er et tilbud til ældre mennesker, som savner et netværk og samtidig har en begrænset mulighed for selv at komme ud blandt andre Behovet for at få en besøgsven kan da være stort Besøgene er til glæde for begge parter, I aftaler hvornår og hvor ofte I vil mødes og hvad I vil foretage jer. Eks: gå en tur, læse eller bare hygge over en kop kaffe.

Bisidderordning

Vil du gerne ledsages af en bisidder? Kontakt: Poul Erik Heegaard, 

Tlf. 86 63 92 82, Mail: peheh@mail.dk

Ønsker du hjælp af en bisidder til forskellige områder, fx møde med offentlige myndigheder, læger eller sygehus, så støtter vi gerne. Bisidderen har tavshedspligt.

Tryghedsopkald

Vil du gerne ringes op? Kontakt: Inge Gylling, 

Tlf. 21 95 26 66, Mail: gylling211@gmail.com

 Et opkald om morgenen gør dig tryg. En aftale med en tryghedsopkalder giver dig og din familie ro i sindet. Du bliver ringet op hver morgen af en frivillig, der ønsker dig ”godmorgen”. Hvis du ikke tager telefonen, undersøger vores frivillige årsagen til det. Den frivillige tilkalder om nødvendigt hjælp.

Sidst opdateret 09.12.2022

 • Ingeborg Spanggaard Christensen

  • Formand og Social-humanitær koordinator, Besøgsvenner

  Mobil
  26332810
  E-Mail
  ingeborg.spanggaard@gmail.com
 • Inge Nygaard Gylling

  • Socialt arbejde, tryghedsopkald.

  Mobil
  21952666
  E-Mail
  gylling211@gmail.com
 • Poul Erik Heegaard

  • Bisidder

  Tlf
  86639282
  Mobil
  20287160
  E-Mail
  peheh@mail.dk