Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Varde-Blåbjerg-Blåvandshuk

Om Foreningen.

Varde-Blåbjerg-blåvandshuk er én af 3 lokalafdelinger i Varde Kommune.

Lokalafdelingen er sammensat på følgende måde

 • 7 bestyrelsesmedlemmer
 • 1 kasserer
 • 1 sekretær
 • 1-2 suppleanter

Se navnene under ”Kontakt os” på forsiden.

Bestyrelsen udarbejder to programmer hvert år

Et fra 1. april til 1. oktober og et fra 1. oktober til 1. april året efter.

Programmet sammensættes så alsidigt som muligt.

Tilbuddene fokuserer på:

 • det sociale
 • samvær
 • ·vigtigheden af at forebygge ensomhed
 • det kulturelle
 • undervisning
 • underholdning
 • ·oplevelser

For at gennemføre alle disse arrangementer er der tilknyttet ca. 90 frivillige.

Det er en stor opgave for bestyrelsen at sikre, at de frivillige har det godt og føler sig værdsat.

Uden frivillige ingen tilbud!

 

 

Årsmøde

Hvert år afholdes et årsmøde. Her fremlægger formanden beretning fra det forgangne år.

Kassereren fremlægger et af Ældre Sagen godkendt regnskab.

Årsmødet er en festdag og afsluttes med middag og underholdning.

 

For yderlige oplysninger om foreningen kan formanden kontaktes.

Med venlig hilsen

Lise Hvelplund