Hjælp og vejledning

Se hvad du har af muligheder for at få hjælp, støtte og vejledning i hverdagen.

Frivillige i Ældre Sagen kan vi give dig en række mulighed er for hjælp og støtte i hverdagen. Her er en liste over de muligheder der er her i lokalafdelingen. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om de enkelte tilbud eller selv ønsker at blive frivillige i Ældre Sagen.