Nyhedsbrev

 

  Nyhedsbrev udsendt 12. juni

 

 
Det nye bookingsystem er kommet godt i gang. Vi skal dog beklage, at der i starten har været nogle udfordringer – både for medlemmerne og ikke mindst for arrangørerne.

Vi har ikke præciseret tilstrækkeligt, at telefonisk henvendelse alene er beregnet for dem, der ikke har internet, og for de medlemmer, som i starten har vanskeligt ved at bruge systemet. Hovedreglen er, at man tilmelder sig via vores hjemmeside.
På side 20 i det sidst udkomne blad, er der en udførlig instruktion.

Lørdag den 15. juni kl. 9 er der tilmelding til 7 arrangementer.
Hvis I får problemer med bookingen, er I velkomne til at møde op i Satellitten samme dag kl. 11-13, hvor Mogens Dalsgaard vil være til stede og hjælpe jer igennem processen. I behøver ikke at tage jeres egen computer med. Husk medlemskort og dankort.

Oplysninger ved tilmelding til arrangementer

Fødselsdato og medlemsnummer skal altid oplyses.
Det har givet arrangørerne en del problemer, at nogle af jer ikke oplyser e-mailadresse (hvis I har en) og telefonnummer. Det kan midlertidigt ordnes ved selve tilmeldingen ved at bruge knappen REDIGER.Efterfølgende bedes I kontakte Ældre Sagens medlemsservice på tlf. 33 96 86 89, så oplysningerne også kan registreres der. Der er formentlig en del af jer, der har ændret telefonnummer/e-mailadresse, siden I for mange år siden meldte jer ind i Ældre Sagen.


Østre Landsret og Mærsk Tårnet

Der har været meget stor interesse for disse arrangementer. Selvom ekstrature er ved at blive planlagt, er der så mange tilmeldinger, at det pt. ikke giver mening at optage flere på ventelisterne.


Har du behov for et familiemedlemskab?

Hvis du har et enkelt medlemskab, kan du kun tilmelde dig selv til et arrangement. Hvis du gerne vil have din ægtefælle/samlever med, skal denne også være medlem.
Det klarer I billigst ved at tegne et familiemedlemskab. Det sker i Medlemsservice på tlf. 33 96 86 89.


Besøg hjemmesiden for din lokalafdeling

 

Sidst opdateret 13.06.2019