Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Aarsmoede 2022

Ældre Sagen Ulfborg-Vemb Årsmøde

Efter et ret turbulent år ser vi med fortrøstning frem til det nye år. Foreningskonsulen Torben Færk blev valgt til dirigent. Formanden Jørgen Frandsen aflagde en fyldig beretning, hvor han fortalte om de mange aflysninger, vi havde været nød til at foretage. Han fortalte om, at der var stor opbakning til Ældre Sagen, dog med en mindre tilbagegang i starten af året, det havde rettet sig, så der nu var flere medlemmer nu en for et år siden. Jørgen Frandsen fortalte også om kommende arrangementer, som vi håber at gennemføre. Han takkede alle, som fortsatte med at bakke op om Ældre Sagens arbejde pt er der 1230 medlemmer. Der lød også en stor tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde. Inga Bennetsen takkede Jørgen og ikke mindst Else for deres store engagement i Ældre Sagen

Kasseren Inga Bennetsen fremlagde regnskabet, som viste næsten samme formue som sidste år.
Der var 2 pladser i bestyrelsen, som skulle besættes, Inga Bennetsen fortsætter2 år mere, Jørgen Frandsen havde besluttet at holde efter 10 år i bestyrelsen heraf de sidste 5 år som formand. Johanne Christiansen blev indvalgt i en 2år periode. Herefter består bestyrelsen af Inga Bennetsen, Johanne Christiansen, Kai Munk, Else Susgaard og Hjalmar Nielsen. Der blev valgt 2 nye som Suppleanter, og det blev Anita Sørensen og Inge Mortensen, som er valgt for 1. år.

Inden kaffen fortalte Hjalmar Nielsen lidt om, hvordan det går med MitID og Digital post, han mente at det her år også vil gå, inden de nye systemer er gennemført.

Torben Færk sluttede eftermiddagen af med at fortælle lidt om sit arbejde som foreningskonsulent og om Ældre Sagen.
Der vil senere blive afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor posterne bliver fordelt. Man kan gå inde på hjemmesiden og se, hvordan bestyrelsen bliver det kommende år efter den 21. marts.

 

Sidst opdateret 21.02.2024