Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Aarsmode 25 august

Årsmøde i Ældre Sagen Ulfborg-Vemb

Der var 60 mødt op til årsmødet. Kaj Kirk blev valgt til dirigent, hvor efter formanden Jørgen Frandsen aflagde en fyldig beretning, hvor han fortalte om de få arrangementer, som vi havde haft på grund coronaen det sidste år. Han håbede på, at der blev mulighed for, at vi kunne gennemføre, de planlagte arrangementer i det næste halvår. Han nævnte også, at vi fortsat har næsten 1200 medlemmer trods den mindre aktivitet i det forløbne år. Der lød også en tak til medlemmerne for den gode opbakning, der altid var til arrangementerne. Der lød også en stor tak til alle de frivillige, besøgsvenner og dem som stod for stavgang. Til sidst lød der en tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde. Han takkede også Fritz Andersen for den tid, han havde været i bestyrelsen, han fik mange pæne ord med på vejen fremover.
kassereren Inga Bennetsen mødte med et pænt overskud i regnskabet. Der var flere spørgsmål til både formanden og kasseren. Bl.a. at en ikke kunne forstå, at indtægterne ikke passede helt med medlemstallet. Svaret var, at medlemskontingentet ikke kom direkte til lokalforeningen, men blev uddelt fra Sekretariatet, hvori indgik, hvor stort området var for den enkelte lokalforening. Der var også lidt utilfredshed med annonceringen af arrangementer, man mente, at der skulle være en fast dato inden tilmelding, så alle havde fået Torsdagsavisen, inden man kunne tilmelde sig. Det vil der fremover blive tænkt på.
Kai Munk blev nyvalgt til bestyrelsen. På det efterfølgende konstituerende møde blev Jørgen Frandsen genvalgt som formand, Kai Munk blev næstformand, Inga Bennetsen genvalgt som kasserer, Else Susgaard blev genvalgt som social-humantær kontaktperson, Hjalmar Nielsen genvalgt som lokalredaktør, webmaster m.m. og Johanne Christiansen referent.
Efter kaffen orienterede H. Nielsen om det nye MitID, som skal afløse NemID. Den nye postbox Mit.dk blev også nævnt, vedkommende mente ikke, at det var så stort problem med den.

Sidst opdateret 21.02.2024