Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Aarsmode 2024

Årsmøde 2024

Formanden Kai Munk bød velkommen til årsmøde i Ulfborg Aktivitets Center, der var mødt ca. 30. Årsmødet begyndte med, at der blev valgt dirigent, bestyrelsen forslog Jørgen Frandsen, og det blev godkendt af forsamlingen.

Den første, som fik ordet, var formanden Kai Munk, som kort gennemgik årets arrangementer.

Kasseren Inga Bennetsen gennemgik lokalforeningens regnskab, som viste et underskud, men der var stadigvæk penge i banken.

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

 Derefter var der valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, og det var Inga Bennetsen og Johanne Christiansen, som var på valg, og de blev begge genvalgt uden modkandidater.

Der skulle også vælges 2 suppleanter, Anita Sørensen og Inge Mortensen var valgt sidste år, og de ville godt fortsætte, så de blev også valgt uden modkandidater.

Bestyrelsen fortsætter uændret, blev det vedtaget på det efterfølgende bestyrelsesmøde med de samme poster, som kan ses under kontakter på forsiden af vores hjemmeside.

Sidst opdateret 12.04.2024