Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Tølløse
Om lokalafdelingen

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

  • Årsmøde 2024

    Årsmødet i Aktivitetshuset i Tølløse d. 3. marts 2024. Se og læs: Billeder fra mødet, dagsorden og beretning. Fotos: Ejl...

    Læs mere
Som medlem af Ældre Sagen og som bosiddende i Tølløse-området hører man under Tølløse Lokalafdeling. Det betyder, at man, foruden de tilbud, Ældre Sagen i almindelighed giver sine medlemmer, kan nyde godt af de arrangementer, som lokalområdets bestyrelse står for.
 
Vi har faste aktiviteter som bl. a. søndagscafé, bordtennis, Pc hjælp og IT-café.
 
Herudover har vi i vores lokalområde tilknyttet en række frivillige, som gerne stiller op, hvis man får brug for støtte og vejledning, f. eks. i form af en besøgsven, praktisk hjælp derhjemme, en bisidder eller hjælp til at overskue generelle (juridiske) problemstillinger.  
 
Tølløse Lokalafdeling afholder sit årsmøde i marts måned i Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse. Her bliver bestyrelsen på 7 medlemmer og 2 suppleanter sammensat. Disse 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter indgår i teamet af kontaktpersoner tilknyttet lokalafdelingen. De enkelte personers aktivitetsområder kan ses på hjemmesiden, hvor man også finder aktuel og uddybende information om vore aktiviteter.
 
Man vil også kunne finde information om lokalafdelingen og dens aktiviteter i Ældre Sagens blad "Det sker", Tølløse Lokalafdeling kan ses under ”Område 8A”.
Bladet udkommer 5 gange om året.

Du er velkommen til vore arrangementer.