Vores Fremtidige Virke 2021-2022

Vi opfordrer alle medlemmer til at følge med på vores Hjemmeside, Ældre Sagen i Them.
Her kan man tilmelde sig som modtager af Nyhedsbrevet ved nogle få klik.

                                            Årsmøde 19. august 2021
                                 Vores Fremtidige Virke 2021-2022

Vi arbejder hele tiden på, at afvikle arrangementer som tiltrækker yngre og ældre i lokalområdet, ligeledes med at være synlige i aktuelle medier.

Dette gør vi bl.a. gennem vort Nyhedsbrev til de medlemmer som har tilmeldt sig Nyhedsbrevet.
Ligeledes byder vi nu alle nye medlemmer velkommen, med et brev fra os i postkassen.

Vi opfordrer alle medlemmer til at følge med på vores Hjemmeside, Ældre Sagen i Them.
Her kan man tilmelde sig som modtager af Nyhedsbrevet ved nogle få klik.

I det medlems omdelte ”Det Sker” lægges arrangementer ind efter en deadline, men af og til opstår der en mulighed for at lave et arrangement som ikke når i Det Sker før deadline.
Derfor er Hjemmesiden og Nyhedsbrevet den bedste mulighed for at følge os, samt i Den Lokale Avis, hvor vi annoncerer vore aktuelle arrangementer.

Det er vigtigt at understrege at alle har ret til at deltage i alt hvad der tilbydes over hele landet, uanset hvilket Lokalbestyrelses område man kommer fra.
Husk medlemskort

Hygge Cafeen på Jens Bæks Gård i Bryrup,
1. mandag i måneden, har sit eget Program og fortsætter med Barthe Risom Holst og Aase Tange Mark som ansvarlige.

Vi fortsætter det gode samarbejde med Bjørnekilde Underværket i Vrads, om hyggelige fællesspisninger, hver onsdag i lige uger.
Her kan man møde ind kl.: 10.00, hvor der er kaffe på kanden og hvor snakken går over strikketøj, kortspil, dart m.m.
Kl.: 11.00 er der bevægelse for stående eller siddende som har lyst, under ledelse af Ruth Petersen.
Kl.: 12.00 serveres varmt mad, hovedret og dessert samt kaffe/the.
Ansvarlig: Aase Tange Mark.

 

Pirat Whist ved Leif Gamborg. Starter 31. august.

Lektiecafe
ved Lisbeth Hessellund er startet.


Vi fortsætter med tilbud om en Besøgsven, Handy man, Seniorvejleder-bisidder og Lektie Cafe, samt vore faste arrangementer inkl. Motion hvor vi henviser til Idræt om dagen, Senior Bio, m. m.fl.

Bente Noesgaard, fra ÆS i Silkeborg, har tidligere varetaget ”Seniorvejleder-bisidder” funktionen for os. Der vil komme en ny person fremover. Vi søger på fuld kraft på at finde en ny kontaktperson.

Demensvenlig kontaktperson,
pårørende vejledning, ved Barthe Risom Holst

Vågetjenesten,
Vågetjenesten er gratis og administreres på etisk og omsorgsfuld vis af Karen Bolvig.

Vi kan altid bruge nye frivillige til at indgå i alle funktioner, både i bestyrelsen, men især som Besøgs ven, som frivillig i Vågetjenesten, som Gå-med-Ven.
Har du lyst til at være med til at gøre en forskel, så henvend dig til bestyrelsen.

Yderligere info om arrangementerne kommer løbende på hjemmesiden og i Nyhedsbrevet da afvikling af diverse, vil afhænge af Corona virus situationen

Ældre Sagen Them, august 2021
Med venlig hilsen bestyrelsen

Sidst opdateret 03.09.2021