Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

IT og Teknologi

Her kan du se hvilke IT områder du kan få hjælp til.

IT-Café'en

Hver tirsdag kl. 1400-1600. I postkassen Amager Landevej 71 Her kan du gratis få hjælp til at få løst et teknisk problem eller noget der driller dig på din computer, tablet eller mobil telefon. Tilmelding er ikke nødvendig, du møder bare op med din enhed.

Tematimer  maj. Streaming

Tematimer juni Fremtidsfuldmagt

Tematimer juni Digital arv

Tryk på det blå link.

NemID udfases til fordel for MitID fra efteråret 2021 og et godt stykke ind i 2022. 

Dette vil forventeligt udløse nogle udfordringer for mange - hvorfor vi påregner at kunne hjælpe med overgangen både på tirsdage i IT-caféen kl. 14-16 og på onsdage fra kl. 10-12. Foruden dette vil der i begrænset omfang være muligt at få hjælp hjemme hos den enkelte.
Der vil i IT-caféen jævnligt blive afholdt en demonstration, som burde gøre det muligt for de fleste selv at kunne gennemføre skiftet. Disse vil blive annonceret i henholdsvis  nyhedsmail, Tårnby Bladet, www.aeldresagen.dk/taarnby og opslag i Postkassen.

 

Personlig IT instruktør

Holdundervisning er erstattet af individuel undervisning, hvor underviser og elev aftaler tid, indhold og sted ved personlig henvendelse i IT-caféen (hver tirsdag kl. 14-16 i Postkassen, Amager landevej 71). Alternativt i samme tidsrum ringe til Tom Wøldike på 22 24 91 30 for aftale.

Undervisningen afvikles i seancer à 2 timer - og koster kr. 50.
Antallet af seancer aftales mellem underviser og elev.

IT- og PC-handymann 

IT-handyman … i eget hjem

Vi har nogle ildsjæle, som kan udføre de fleste IT-opgaver. Henvend dig til kontoret og forklar opgaven/problemet – du vil herefter blive kontaktet af en udkørende IT-kyndig og der aftales tid og sted.

Eventuelle udgifter til materialer skal du selv betale.

 

Sidst opdateret 29.05.2024