Om Ældre Sagen Suså-Holmegaard

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.
 
Husk: Vi har endelig fundet en dato for det udsatte årsmøde.

Årsmødet afholdes Tirsdag den 10. august kl. 19.00

i Herlufmaglehallen, Raunstrupvej 1, 4160 Herlufmagle.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Eventuelle forslag skal sendes til formanden senest 14 dage før mødet.

Foreningen er vært ved en mindre anretning 

HUSK: gyldigt medlemskort.

Tilmelding senest den 2 august 2021.

Til Eli Larsen på tlf. 5550 1454/4097 1454  eller  Grethe Olsen på tlf. 2372 2846.