Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Sorø
løse kryds og tværs, kryds og tværs, Inger 69 år (2016), Gerhardt 74 år (2016), mental sundhed, hold hjernen igang

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i lokalsamfundet.