Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Koordinationsudvalg i Slagelse kommune

KOORDINATIONSUDVALGET I SLAGELSE KOMMUNE

FORMAND:            Jens Skou Andersen
                                 tlf.: 60 37 54 45
                                 Skælskør lokalafdeling
NÆSTFORMAND: Annette Jørgensen
                                 tlf,: 26 82 09 27
                                 mail: annettepingo46@gmail.com
                                 Slagelse lokalafdeling

Ældre Sagens koordinationsudvalg i Slagelse kommune består af to medlemmer fra afdelingerne i Slagelse, Korsør og Skælskør, hvoraf den ene skal være et bestyrelsesmedlem fra de respektive lokalafdelinger.

 • Slagelse lokalafdeling repræsenteres af:
  Annette Jørgensen, 26 82 09 27, annettepingo46@gmail.com - formand i Slagelse lokalafdeling
  Jørgen Hansen, 22 85 2730, sonata@stofanet.dk - næstformand i Slagelse lokalafdeling.

Koordinationsudvalget varetager lokalbestyrelsernes interesser i kommuner, hvor Ældre Sagen har mere end en lokalbestyrelse.

Vi taler med en stemme.

Koordinationsudvalget varetager således lokalbestyrelsernes interesser og opgaver over for pressen og de offentlige myndigheder blandt andet i forhold til Kommunen.

Koordinationsudvalget, koordinerer og varetager bl. a. Ældre Sagens kommunalpolitik.

Forstået på den måde at lokalbestyrelserne i varetager medlemsrelaterede aktiviteter, mens koordinationsudvalget varetager politisk relaterede aktiviteter.

Koordinationsudvalgets opgaver:

 • Ældrepolitik – hjemmehjælp og forebyggende hjemmebesøg
 • Sundhedspolitik – forebyggelse, sundhedsfremme og genoptræning
 • Sundhedscentre – hvor skal de ligge, hvad skal de indeholde, aflastningspladser
 • Frivillighedspolitik – samspillet mellem kommunen og de frivillige organisationer
 • Frivilligcentre
 • Befordring – ældre muligheder for at komme rundt i kommunen, telebus mv.
 • Ældre kulturelle muligheder – lokaler til møder, tilskud til aktivitet
 • Ældres bomuligheder – ældreboliger og plejeboliger
 • Synlighed og PR
 • Samarbejde med ældreråd
 • Samarbejde med handicapråd


Sidst opdateret 25.03.2024